Kort om arbeidsgiver
Det lyses ut 50 % stilling som fastlege på Søndeled legekontor i Risør kommune. Søndeled legekontor ligger idyllisk til i Søndeledfjorden. Legekontoret er en solopraksis og har én tilstedeværende legesekretær alle dager.

Praksisen eies i dag av Risør kommune. Driftsform er fastlønnet kommunal stilling, men kommunen er også åpen for ansettelse som selvstendig næringsdrivende. 
Risør kommune har i dag totalt 7 allmennleger. En av legene har i dag kun kommunale tilsynsoppgaver, mens de andre jobber som fastleger lokalisert på tre ulike legesentre. Fem av legene er spesialister i allmennmedisin. Kommuneoverlege er spesialist innen samfunnsmedisin og psykiatri.
 
Risør kommune er en del av en interkommunal legevakt lokalisert i Arendal. Dette er en veldrevet legevakt, med overkommelig vaktbelastning. Det er god mulighet for å ta ekstra vakter dersom det er ønskelig.
                                                                                                                  
Senteret bruker Infodoc Plenario

Arbeidsoppgaver
Det søkes etter entusiastisk og samarbeidsvillig lege som er spesialist i allmennmedisin. Praksisen vil ikke være godkjent for oppstart av spesialisering i allmennmedisin. Listen har 564 pasienter pr 05.05.20. Listetak er p.t. på 600 pasienter. Søndeled legekontor har åpningstid kl. 08-15.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde er vanlig kurativt legearbeid slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk. Herunder deltakelse i interkommunal legevakt og daglegevakt.  

Utdanningsnivå
  • Høgskole/universitetsnivå
  • Medisin                                                                                                
  • Utdanningtittel: Lege
  • Stilling: lege, Allmennmedisin                                                                      
Kvalifikasjoner
Søkere må være spesialist i allmennmedisin. Ikke-spesialister som er godkjent allmennlege, kan søke dersom kriteriene om overgangsordninger beskrevet i «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» er til stede. Norsk autorisasjon som lege og norskkunnskaper på et høyt nivå er påkrevd. Personlig egnethet og evne til å drifte solopraksis vil bli vektlagt.

Språk
  • Norsk

Vi tilbyr
  • Fast 50 % stilling. Oppstart snarest eller etter avtale.
  • Arbeidssted: Søndeled , 4990 Søndeled
  • Lønn etter avtale eller inngåelse av individuell driftsavtale.  
Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontakt av selgere.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder helse
Telefon: 911 31 590
E-post: Bjorn.Haugersveen@risor.kommune.no
Navn: Hans Tomter
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 920 20 078
E-post: Hans.Tomter@risor.kommune.no
Navn: Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontakt av selgere.
Arbeidssted
Søndeled legekontor
Øren 37
4990 SØNDELED
Mer om arbeidsgiver

Risør kommune har i underkant av 7000 innbyggere, full barnehagedekning og gode helsetilbud. Byen Ri...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image