Bydel Nordre Aker utlyser ledig deleliste i fastlegehjemmel tilknyttet Frysja legekontor. Bydelen har totalt 54 fastlegehjemler fordelt på 12 legesentre (inkludert SIO-helse).

Frysja legekontor er et veldrevet legesenter med 4 fastleger og LIS-1 lege. Ansatt 4 stabile helsesekretærer i totalt 3,3 årsverk. System X journalsystem og helsenett. Stor og godt utstyrt lab med EKG, 24 t BT og spirometri. Listestørrelse 1300 ved delingstidspunkt. Legene er selvstendig næringsdrivende, organisert i DA. God offentlig kommunikasjon. Lokalisert i samme bygg som stort fysikalsk institutt. Godt samarbeid med andre faggrupper. Hjemmelshaver er Gro Bjartveit.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt. Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale som deleliste etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift.

Bydel Nordre Aker har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.
Les mer om Bydel Nordre Aker 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Kontaktperson
Navn: Bjørn Sletvold
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 94030336
Hjemmeside
Arbeidssted
Frysja legekontor
Kjelsåsveien 160
0491 OSLO