Kort om arbeidsgiver
Fra og med 01.08.2020 er det ledig fastlegehjemmel ved Meråker Legekontor. Stillingen er en kombinasjon av privat praksis og kommunale oppgaver i forholdet 80/20 % (delingsforholdet kan diskuteres).
Meråker legekontor har i dag 3 fastelegehjemler i tillegg til turnuslege/Lis-lege. Nåværende listelengde er 800, med et listetak på 1400.

Legen må være villig til å delta i interkommunal legevaktsordning og i daglegevakt hverdager 08-16 i kommunen.
Meråker legekontor er et legekontor som er under utvikling, med lokaler i Meråker sentrum. Legekontoret er bemannet med kommunalt ansatt hjelpepersonell. De fleste institusjoner/helsetjenester i kommunen er lokalisert i nær tilknytning til legekontoret. 
Kontoret er tilknyttet Norsk helsenett og bruker Winmed 3 journalsystem. Ved sykehjemmet benyttes Profil og helsestasjonen benytter HSPRO.

Vår kommunelege nærmer seg pensjonsalder og på sikt blir det behov for avløsning med tanke på veiledning av Lis-lege og deltakelse i Idrettsmedisinsk team ved Meråker Videregående skole.

Kvalifikasjoner
Søker må inneha norsk autorisasjon som lege. Søker som er, eller ønsker å videreutdanne seg innen allmennmedisin, vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper
Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet med hensyn til samarbeidsevne og kommunikasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning. 

Vi tilbyr
  • Lønn etter utdanning og erfaring.
  • Et godt tverrfaglig miljø, med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til utvikling av bygda.
  • Muligheter for faglig utvikling.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Attester og vitnemål framlegges ved samtale/intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.Meråker kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Meråker kommune
Kontaktperson
Navn: Inge Falstad
Tittel: Sektorsjef helse,pleie og omsorg
Telefon: 90582553
E-post: inge.falstad@meraker.kommune.no
Arbeidssted
Meråker legekontor
7530 MERÅKER