Kort om arbeidsgiver
Kristiansand kommune har ledig stilling som kommuneoverlege. Vi søker etter en person med relevant fagkompetanse og engasjement, og som ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver.

Kommuneoverlegefunksjonen dekker et omfattende felt og er organisatorisk plassert i Helse- og mestringsdirektørens stab; team strategi og plan.  Kommuneoverlegen skal delta i det strategiske arbeidet i staben, gi medisinskfaglig rådgivning til direktør og lederteam, er tillagt de lovpålagte plikter der kommunelegen er nevnt i loven. I tillegg til kommuneoverlegen er det ca. 3 årsverk som assisterende kommuneoverleger, disse er plassert i egen samfunnsmedisinsk avdeling. Arbeidsoppgaver fordeles mellom kommuneoverlegen og assisterende kommuneoverleger etter kompetanse, kapasitet og interesse.

Helse og mestring er et av syv direktørområder i Kristiansand kommune.
Området har om lag 4 300 ansatte, et driftsbudsjett på kr. 2,6 milliarder og består av 6 kommunalsjefområder: forvaltning og koordinering, livsmestring, NAV, helsefremming og inkludering, hjemmetjenester og rehabilitering og omsorgssenter. I tillegg kommer helse- og mestringsdirektørens stab. Helse og mestring har ansvar for å levere helse-, sosial- og omsorgstjenester til befolkningen.


Arbeidsoppgaver
Stillingen medfører arbeidsoppgaver innen hele det samfunnsmedisinske fagspekteret:
Medisinsk-faglig rådgivning på systemnivå og individnivå, folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, beredskap, samhandling med fastlegene, saksbehandling, deltakelse i plan- og strategiarbeid.
Faglig kvalitets- og utviklingsarbeid i kommunen, tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører, samhandling med spesialisthelsetjenesten og med andre kommuner i regionen

Kvalifikasjoner
-Spesialist i samfunnsmedisin eller under utdanning til slik spesialitet.
-Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
-Erfaring fra kommunal helsetjeneste/allmennlegetjeneste er en fordel.
-Meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig 
-Erfaring med kommunal forvaltning er en fordel

Personlige egenskaper
-Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
-Evne til å tenke helhetlig og ivareta forebyggende og tverrfaglig perspektiv
-Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
-Fleksibel og løsningsorientert
-Utviklingsorientert og innovativ 
-Personlig egnethet, spesielt evne til samarbeid , vil bli tillagt stor vekt.

Politiattest kreves
 
Vi tilbyr
Lønn etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Brede Skaalerud
Tittel: Direktør Helse og mestring
Telefon: 90990781
Navn: Janne B. Brunborg
Tittel: Assisterende direktør Helse og mestring
Telefon: 48009288
Arbeidssted
Rådhusgata 18
4611 KRISTIANSAND S