Kort om arbeidsgiver
Dalane DPS er en del av Helse Stavanger, psykiatrisk klinikk. DPS`ets opptakskommuner er Egersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal, i alt ca 24000 innbyggere. Dalane DPS er en spennende arbeidsplass, vi jobber tett sammen med våre opptakskommuner rundt våre innbyggere med psykiske utfordringer.

Dalane DPS består av en poliklinikk, gruppepoliklinikk, intergrert poliklinikk, ambulerende rus-psykiatriteam, musikkterapi og akutte tjenester. Sengeposten har 10 sengeplasser. Overlegen vil i hovedsak være tilknyttet poliklinikken. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter, tverrfaglig samarbeid eksternt og internt. Deltakelse i undervisning og veiledning.
 • Har medansvar for at utdannningen av leger i spesialisering ved Dalane DPS skjer etter gjeldende regelverk og i samarbeid med psykiatrisk klinikk.
 • Holde seg faglig oppdatert og bidra til at virksomheten ved DPS`et er i tråd med nasjonale retningslinjer og oppdragsdokumenter.
 • Stillingen er primært lagt til poliklinikken, men det er også aktuelt med noe arbeid i sengeposten blant annet ved ferieavvikling.
 • Delta i samarbeidet med kommunehelsetjenesten. 

Kvalifikasjoner
 • Søker må være spesialist i voksenpsykiatri med norsk autorisasjon.
 • Ønske med erfaring fra arbeid poliklinikk. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper
 • Bør være fleksibel, reflektert og nyskapende.
 • Være en god teamarbeider, strukturert og effektiv, med respekt for kolleger.
 • Raushet og godt humør vil passe godt inn i vårt DPS.
 • Må kunne fremme en likeverdig dialog i samtale med pasienter og pårørende. 

Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Et innovativt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling.
 • Et arbeidsmiljø preget av omtanke og handlekraft.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv  
 • Varierte velferdstilbud som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Petter Brabec
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 51512170 / 51512165
Navn: Mette Gjøvåg
Tittel: Avd. sjef
Telefon: 99265165
Arbeidssted
Dalane DPS
Sjukehusveien 38
4370 EGERSUND