Kort om arbeidsgiver
Vi får ledig 3 vikariater som
Lege i spesialisering, REVMATOLOGI
  • Id.nr: 4542 - 100 % stilling ledig fra 01.09.2020 til og med 28.02.2021
  • Id.nr: 12385 - 100 % stilling ledig fra 01.10.2020 til og med 01.06.2022
  • Id.nr: 4537 - 100 % stilling ledig fra 01.09.2020 til og med 31.12.2021, med mulighet for forlengelse.

Sykehuset har innen revmatologi 9 overlegehjemler og 3 hjemler for lege i spesialisering. Avdelingen er engasjert i flere forskningsprosjekter. Vår sengeavdeling har 14 senger, hvorav 8 til revmakirurgi, 5 til kompleks revmatologisk rehabilitering og 1 til utredning.
  
Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP.
 
Vi forutsetter at de som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.
 
Nærmere opplysninger om stillingene fås av avd. overlege Svanaug Skorpe, telefon 52 80 50 00
 
Søknadsfrist 5. juni 2020.

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes ved å klikke på «Send søknad»-knappen,
 
Les mer om oss på www.hsr.as
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Svanaug Skorpe
Tittel: Overlege
Telefon: 52 80 50 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND