På grunn av sykehusår som ledd i spesialisering i allmennmedisin, utlyses 100 % vikariat som fastlege, ved Holmenlegene AS i Asker i Viken.
Tiltredelse så snart som mulig, med varighet inntil 12 måneder

Legesenteret ble etablert i 2007 og har per i dag 3 fastleger. Senteret ligger i 4. etasje (helsetorget) på Holmen kjøpesenter hvor det er gratis parkering i parkeringshus til alle besøkende. Senteret er veletablert i nærmiljøet og har stabilt helsepersonell. Legesenteret er nyoppusset i 2018-19 og det er gjort en rekke nyinvesteringer. Det er blant annet lagt fiber til legesenteret, telefonsystem er skiftet ut og senteret har fått ny server til journalsystemet Infodoc Plenario. Det benyttes helsenorge.no for timebestiling på nett og det er mulighet for e-konsultasjon/e-kontakt/reseptbestillinger.
Legesenteret har felles betalingsautomat på venterommet.

Kontoret er stort, lyst og trivelig med sjøutsikt.
Hjemmelen har en listestørrelse på 1600 pasienter p.d.d

Vilkår for leie av praksisen avtales med hjemmelsinnehaveren.


Søker må ha norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Søker må ha fullført LIS1 turnustjeneste.


Søknader vurderes fortløpende, og personlig egnethet vektlegges.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Tommy Arnesen
Tittel: Allmennlege
Telefon: 98646420
E-post: toar@online.no
Arbeidssted
Holmenlegene AS
Holmenlegene AS, Vogellund 6
1394 NESBRU
Søk på stillingen