På grunn av midlertidig omdisponering av hjemmelsinnehavere til smittevernarbeid i forbindelse med pandemien, søkes det etter vikar i to hjemler organisert på samme legekontor. Total listestørrelse på ca 1000 pasienter (550+ 450 pasienter).  4-5 kurative dager/uke. Nåværende leger jobber hver 2,5 kurativ dag/ uke på hver liste. Det er ønskelig med en vikar som kan betjene begge lister.
Tiltredelse så snart som mulig med varighet tom 311220.
 
Kommunelegekontoret i Holmestrand er lokalisert i Holmestrand sentrum. Gangavstand fra togstasjon. 30 minutters kjøretur fra Drammen. Velorganisert og hyggelig legekontor med ytterligere 3 fastleger og LIS1. Stabilt hjelpepersonale. CGM journalsystem. Melin betalingsautomat.
 
Vilkår for leie av praksis avtales med hjemmelsinnehavere.
 
Søker må ha norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Søker må ha fullført LIS1 turnustjeneste.
 
Søknader vurderes fortløpende.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kommunelegekontoret
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Thunes
Tittel: Fastlege
Telefon: 930 30 098
E-post: andreas.thunes@holmestrand.kommune.no
Navn: Anne Kavlie-Borge
Tittel: Fastlege
Telefon: 90 62 44 51
E-post: anne.egaas.kavlie-borge@holmestrand.kommune.no
Navn: Ole Johan Bakke
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 97680358
E-post: ole.johan.bakke@holmestrand.kommune.no
Arbeidssted
Allmennlegetjenesten
Langgt. 45
3080 HOLMESTRAND
Søk på stillingen