Sirdal kommune
Enhet for helse.
 
Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Agder, med cirka 1840 innbyggere og cirka 4500 hytter.
Mulighetene for friluftsliv er unikt både sommer og vinter. Her finner man et trygt og godt oppvekstmiljø og et rikt kultur- og friluftsliv. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud på alle områder, med både ny skole og full barnehagedekning.
 
 
Kommuneoverlege / fastlege
Sirdal kommune har for snarlig tiltredelse ledig 100% stilling som kommuneoverlege/fastlege.
 
Vikariat kommunelege/fastlege
Kommunelege/fastlege vikariat for perioden 01.05.20 – 30.09.20 med mulighet for fast ansettelse.
 
Vi tilbyr gunstige lønnsbetingelser med 20 % refusjon og attraktiv beredskapsgodtgjøring. Egen legevakt med 4 delt vaktordning
Dobbel godtgjørelse i ukedagene og tredobbel godtgjørelse i helgene. Grunnlag SFS 2305 punkt 8.3 vaktklasse 1.
 
Helseenheten i Sirdal består av avdelingene legekontor, helsestasjon, ambulanse, psykisk helse/rus, tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, ergoterapi, fysioterapi og folkehelse.
 
Kommunen har 4 faste legestillinger, egen legevakt med 4 delt vaktordning og samarbeider med nabokommuner om legevaktssentral.
 
Det er en betydelig variasjon i antall besøkende i kommunen og søker bør påregne 2 delt vaktordning i vinterferie/påskeferie
 
 
Kvalifikasjoner:  
Ansvarsområder kommuneoverlege:
 • Kommuneoverlegeoppgaver:Medisinsk faglig rådgiver i kommunen
  Samfunnsmedisinske oppgaver innen miljørettet helsevern (pr. i dag med i et interkommunalt samarbeid), smittevern og psykisk helsevern
  Delta i kommunens kriseberedskap
   
Ansvarsområder kommuneoverlege og vikarlege:
 • Fastlegefunksjon og legevakttjeneste
 • Søker må beregne ansvar for kommunale oppgaver i samarbeid med de andre legene
 • Kommunen har egen kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) ordning med 2 øremerkete senger til dette formålet og fastlegene har mulighet til å benytte seg av dette tilbudet for pasienter som kommer under KØH kriterier
 
Søker må:
 • Ha norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig med krav om bestått B2 kurs
 • Være opptatt av tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt
 • Evne og vilje til å jobbe selvstendig
 • Politiattest
 • Ha sertifikat
 
Vi tilbyr:
 • Et godt medisinskfaglig og tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt utstyrte lokaler med laboratorium, ultralyd og skadestue
 • Tjenestebil på legevakt og annet nødvendig utstyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere
 • Legge til rette for spesialistutdanning i samfunnsmedisin og allmennmedisin eller etterutdanning
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • God pensjonsordning i KLP
 • Tilgang til trimrom
 • Mulighet for å leie leilighet i Kristiansand og hytte i Lindesnes i ferier og helger
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig
 
Vi tilbyr i tillegg:
 • 2 Ekstra ferieuker hvert år
 • 4 måneders permisjon med lønn hvert 3 års ansettelse
 • Andre kompensasjonsordninger som 20 % av opptjente trygderefusjoner og attraktiv særavtale angående beredskapsgodtgjøring
 
 
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Spørsmål om stillingen kan rettes til rådmann Inge H. Stangeland tlf. 979 99 550, eller enhetsleder helse Ruth Lillian Hompland tlf. 911 50 245.
Vi ber om elektronisk søknad via kommunens hjemmeside: www.sirdal.kommune.no
Det skal ikke sendes med vitnemål og attester. Det ber vi deg ta med på evt. intervju.
 
Søknadsfrist: 27. mai 2020
 
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sirdal kommune
Enhet helse
Kontaktpersoner
Navn: Ruth Lillian Hompland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 911 50 245
E-post: rlh@sirdal.kommune.no
Navn: Inge Hedenstad Stangeland
Tittel: Rådmann
Telefon: 979 99 550
E-post: inge.hedenstad.stangeland@sirdal.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Enhet helse
Josdalsveien 4
4440 TONSTAD