Kort om arbeidsgiver

Sandnes DPS består av to utrednings- og behandlingsposter, to allmennpoliklinikker for voksne lokalisert i Sandnes og på Strand, ambulant akutt team, etterverns poliklinikk og FACT Sandnes. Ledere av enhetene rapporterer til, og inngår i, avdelingssjefens ledergruppe.

Vi søker etter overlege ved avdeling Varatun, post B. Posten er tverrfaglig sammensatt av helse-, medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig kompetanse og har 13 døgnplasser, hvorav 1 er brukerstyrt. Vi tilbyr utredning, behandling og rehabilitering. Vi søker etter deg som har lyst til å bidra til at pasientene får best mulig utbytte av et døgnopphold gjennom bruk av verktøy for utredning, behandlingsplan og miljøterapeutiske tiltak.

Sandnes DPS jobber aktivt med å justere driften fra døgn til dag, styrke ambulant og poliklinisk tjeneste, for å sikre befolkningen tilstrekkelig tilgang på spesialisthelsetjenester. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig samarbeid internt og utad og deltakelse i undervisning og veiledning, inkludert hjemmebesøk ved spesielle behov
 • Bidra til at avdeling Varatuns samlede behandlerressurser til enhver tid brukes optimalt
 • Oppfølging av pasienter på tvang uten døgnopphold
 • Diagnostisk utredning og behandling 
 • Undervisning og veiledning av miljøpersonalet 
 • Opplæring og veiledning til leger i spesialisering 
 • I tjenesten inngår også deltakelse i bakvaktordningen ved Psykiatrisk divisjon, hvos ønskelig 

Kvalifikasjoner

 • Spesialutdannet i psykiatri. Leger under spesialisering kan også søke i påvente av norsk autorisasjon
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra overlegestilling i tilsvarende institusjon/DPS, med klinisk arbeid, vil være en fordel
 • Erfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjeneste vil bli vektlagt 
 • Interesse for fagutvikling og undervisning vil bli vektlagt
 • Erfaring med å vurdere pasienter etter psykisk helsevernloven
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en faglig dyktig og omgjengelig person, som er engasjert, målbevisst, løsnings- og resultatorientert og som har langsiktige perspektiver på arbeidet
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk, medarbeidere og samarbeidsparter
 • Fleksibel og evne til omstilling
 • Selvstendig og trygg på egen kompetanse 
 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner
 • Evne til å motivere, engasjere, veilede og undervise
 • Bidra til å vedlikeholde et godt arbeidsmiljø 
 • Kjennskap til norsk helsevesen er nødvendig
 • Kunne hjelpe til ved akutte hendelser/behov på andre poster
 • Det legges stor vekt på personlige egenskaper som samarbeid, ansvar, selvstendighet og kompetanseutvikling 
 • God muntlig og skriftlig fremstilling 

Vi tilbyr

 • Et interessant og utfordrende arbeid i et aktivt og endringsvillig miljø med engasjerte og godt motiverte medarbeidere
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsplass (IA-bedrift)
 • Gode muligheter for forskning og faglig utvikling
 • Gode velferdstilbud som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe 
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Annette Brattelid
Tittel: Postleder, post B
Telefon: 51 51 42 38
Navn: Marthe Horneland
Tittel: Poliklinikkleder/avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 40 21
Arbeidssted
Sandnes DPS / Varatun sengepost B, Helse Stavanger HF
Postveien 181
4307 Sandnes