Ledig vikariat ved Holbergsgate legesenter i Skien fra 20.07.20 til 30.04.21 grunnet foreldrepermisjon. Veldrevet 5-legesenter med flinke helsesekretærer, egen sykepleier og veldig hyggelig arbeidsmiljø.

Listestørrelse 600 med mulighet for å øke. Kommunal avtale med ansvar for oppfølging av gjestepasienter. Dette innebærer basistilskudd for 400 ekstra listepasienter og mulighet for fem kurative dager på kontoret med gode inntjeningsmuligheter. Infodoc journalsystem.

Søker må ha norsk autorisasjon og rett til helfo-refusjoner. Jeg kan være fleksibel på tiltredelsesdato hvis det er behov for det.

Kontakt rhaualand@gmail.com
eller 932 04 512 ved interesse.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Randi Haualand
Tittel: Fastlege
Telefon: 932 04 512
E-post: rhaualand@gmail.com
Arbeidssted
Holbergsgate legesenter
Holbergsgate 6
3717 SKIEN