Enebakk legesenter søker etter vikarlege for ukene 29, 30 og 31. Den vi søker etter må være selvstendig da de aller fleste legene vil avvikle sin ferie i denne perioden. Vi ønsker at den som ansettes skal ha fullført Lis 1.

vi er et 5 legesenter beliggende i Kirkebygda i Enebakk. Vi har et godt utstyrt lab, samt ekg, spirometri og 24 timers Bt. Jobben er ikke forbundet med legevakt. Det er til tider stort trykk, og her er det gode inntjeningsmuligheter. Vi krever heller ikke husleie fra sommervikaren.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Kamran Butt
Tittel: Lege
Telefon: 93871358
E-post: Kb727@hotmail.com
Arbeidssted
Kamran Butt
Prestegårdsveien 4
1912 ENEBAKK