Søker etter en fastlegevikar i 100 % stilling for periode 01.06.20 - 30.08.20. Men, dato for oppstart kan avtales. Sentrum legekontor ligger sentralt i Larvik kommune i Vestfold. Kontoret er lokalisert på Sigurds gate 4 og det er ca. 10-15 min. avstand fra Larvik togstasjon.

Det er et godt kollegialt miljø på legekontoret.
Vi er tre leger med to flinke og erfarne legesekretærer. Jeg har jobbet på legekontoret siden 5 år og det er en veletablert liste med 950 pasienter. For tiden er det ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Det er mulig at en kan regne med legevakt, men det er veldig lite vaktbelastning i Larvik kommune.

Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett med hjemmekontorløsning, Furst-laboroatorium, IHR-laboratorium, Melin Medical betalingsterminal, e-resept, elektronisk kommunikasjon med kommunale samarbeidspartnere, spesialisthelsetjenesten og pasienter. Laboratoriet er utstyrt med EKG, 24-timers blodtrykksmåling, spirometri i tillegg til vanlige undersøkelser som utføres på et legekontor. Det er elektronisk intern- og ekstern- laboratorierekvirering og svar. Vi bruker Confrere for videokonsultasjon ved behov (webkamera og nødvendig teknisk utstyr for videokonsultasjon er klar for bruk).

Kvalifikasjonskrav:
  • Norsk legeautorisasjon med godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste og refusjonsrett fra HELFO.
  • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vektlegges.
  • Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 bør leveres før tiltredelse.
  • Erfaring fra allmennmedisin foretrekkes, men det er ikke absolutt nødvendig.
  • Minst 1 referanse må oppgis.
Kontaktperson:
Ali Gonca (fastlege)
Telefon: 965 00 456
Søknad med CV og referanse sendes til ali_gonca86@hotmail.com
Attester og vitnemål fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ali Gonca
Tittel: Fastlege
Telefon: 965 00 456
E-post: ali_gonca86@hotmail.com
Arbeidssted
Sentrum legekontor
Sigurds gate 4
3256 LARVIK