Ledig fastlegehjemmel ved Sentrum legekontor DA i tre-legesenter

 - Listetak på 1100 pasienter. Denne kan økes etter avtale med kommunen.
 - Gode inntjeningsmuligheter.
 - Veldrevet legesenter med fast og stabilt personale. 
 - Etablerte interne rutiner. 
 - Faste personalmøter og administrasjonsmøter som sikrer kvaliteten på driften av senteret. 
 - Velutstyrt laboratorium med teknisk utstyr som EKG, spirometri, kryoterapi, diatermi, BT døgnmåling og utstyr for enkel kirurgi.
 - Faglig miljø med mulighet for veiledning av spesialist i allmennmedisin. Smågruppevirksomhet. 
 - System X journalsystem og tilknyttet Norsk Helsenett.

Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler. Overdragelse innebærer kjøp av 33,3 % andel av Sentrum legekontor. Det forutsettes at praksis videreføres i samme lokaler, og at det tegnes selskapsavtale med Sentrum legekontor DA, samt en internavtale før inntredelse i praksis.

Hjemmelshaver har pliktig deltakelse i kommunens legevaktordning (Lillehammer interkommunale legevakt).
Kommunale oppgaver på inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt hjemmelen.


Kvalifikasjoner
  • Det søkes etter kollega med interesse for allmennmedisin, som har gode samarbeidsevner og behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig.
  • Spesialist i allmennm­edisin eller lege under spesialisering
  • Norsk autorisasjon
  • Rett til trygderefusjon
  • Fullført norsk LIS1-tjeneste eller tilsvarende erfaring
  • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
  • Ansettelsen gjøres med forbehold om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

Vi tilbyr
  • Et hyggelig arbeidsmiljø.
  • Erfarne og effektive helsesekretærer.
  • Moderne lokaler i Lillehammer sentrum, kort vei til parkering, buss og tog. Fysioterapisenter, tannlege, ØNH-spesialist og apotek i samme bygg.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frøydis Nermoen
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: (+47) 61 26 30 40
Navn: Ole Knut Kristiansen
Tittel: Lege
Telefon: (+47) 61 26 30 40
Navn: Gina Matsson
Tittel: Tjenesteområdeleder Legehelsetjenester
Telefon: (+47) 402 35 498
Arbeidssted
Sentrum legekontor
Kirkegata 55
2609 LILLEHAMMER