Spesialistpraksisen holder til i Helsebygget på Bryn senter (Østensjøveien 79) i nye, lyse og store lokaler. Det er kontorfelleskap med tre fastleger.

Spesialistpraksisen er en veldrevet og godt opparbeidet solopraksis med stor pasienttilgang og gode inntjeningsmuligheter uten avtale/refusjon fra 2010.
Nåværende innehaver av praksisen går av med pensjon.
Den nye innehaveren kan overta spesialistpraksisen
01.01.2021.
Befolkningen i nærområdet, som bla. omfatter bydelene Østensjø, Bjerke og Alna med over 90.000 innbyggere, har ikke gynekolog med driftsavtale i rimelig nærhet.
Spesialistpraksisen benytter Winmed 3 i tillegg til Pasient Sky og er velutstyrt med ultralyd/Doppler samt elektronisk kolposkop.
Det er et godt samarbeid med fastlegene.
Fellesugifter, inkludert laboratorium og sekretærtjeneste, deles mellom alle legene. I samme lokale finnes også Klinikk for alle, og det er mulighet for samarbeid med fysioterapeuter innen bekkenbunnssmerter og urogynekologi.
Søkeren må være godkjent spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp.
Skriftlig søknad med CV og referanser vil bli vurdert fortløpende og kan sendes til:
Janette Khoury: epost: jakhoury@hotmail.com. Telefon: +47 47335511
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Janette Khoury
Tittel: Gynekolog innehaver
Telefon: 47 47335511
E-post: jakhoury@hotmail.com
Arbeidssted
Brynsenter legekontor/ gynekolog
post boks 100
0667 OSLO