Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen består av tre enheter, Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomsposten og Barne- og ungdomspoliklinikken.

Nyfødtintensiv har omrking 500 innleggelser i året og her behandles premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. Enheten har egen seksjonsoverlege og totalt 5 overleger med særlig kompetanse i neonatologi som inngår i eget nyfødtvaktskikt. Alle LIS har vakttjeneste og periodevis dagarbeid på nyfødtintensiv.

Barne- og ungdomsposten har ca. 1800 innleggelser i året av barn opp til 18 år. Det er egen seksjonsoverlege og alle pediatriske subspesialiteter er dekket av seksjonens overleger. LIS har en stor del av sitt arbeid ved barneposten både på vakt og dagtid. Barneposten er organisert som et barnesenter som også tar seg av barn med kirurgiske-, ortopediske- og ØNH-sykdommer.

Barne- og ungdomspoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriske sykdomspanorama. Arbeidet organiseres av egen seksjonsoverlege, og alle legene arbeider ved poliklinikken i vekslende grad.

LIS går for tiden 8-delt tilstedevakt.

Gruppe I tjenesten foregår som hovedregel ved Oslo Universitetssykehus.

Det er ledig fast stilling fra september 2020 , eller etter avtale.

Dersom stillingen besettes av intern søker, blir øvrige søkere vurdert for vikariat uten ny utlysning.  

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a. "Søknadsblankett for legestillinger" må fylles ut som et vedlegg i søkerverktøyet.

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1-stilling
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Håndtere høyt arbeidstempo
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Har god kommunikasjon med pasienter
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.  

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Morten Falke
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33342000
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomsavdelingen
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg