Kort om arbeidsgiver

Psykiater søkes til spennende utfordringer i Hallingdal

FACT fungerer svært godt for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og behov for langvarige og sammensatte tjenester. Vi planlegger og ruster opp for å gi likeverdige tjenester i hele vårt opptaksområde. Vi søker derfor spesialist for å styrke og hjelpe arbeidet videre. Vil du være med å bygge opp FACT i Hallingdal kombinert med fleksibel hverdag og storslåtte naturopplevelser?
 
Opptaksområdet for FACT Hallingdal er kommunene Nes, Gol, Ål, Hol og Hemsedal. Det er lange tradisjoner for samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste og dette ønsker vi å videreforedle. Det er god kompetanse og erfaring med FACT-arbeid i Ringerike DPS og det er gode muligheter for faglig oppdatering i stillingen. Det er planlagt tett samarbeid internt i DPSet, også mellom spesialistene. Det er gode muligheter for å kombinere FACT arbeid med tradisjonell poliklinisk behandling. Vi har integrert TSB/Rusbehandling i hele avdelingen.
 
Hallingdal ligger langs Bergensbanen og RV7 i hjertet av den norske fjellheimen midt
mellom Oslo og Bergen.
Regionen er en spennende møteplass mellom østlandet og vestlandet og byr på store variasjoner
og spennende muligheter. 

Hallingdal har, som den eneste fjellregionen på østlandet, opplevd vekst i
folketallet de siste 10 årene.
Hallingdal kan by på storslåtte naturopplevelser med lett tilgjengelige fjellområder og rike
muligheter for aktivt friluftsliv både sommer og vinter. Kulturlivet er aktivt
med flere kulturhus, kino, gallerier, dans, musikk og kor, ... det mange beskriver
som et «urbant bygdeliv». Det er  videregående skole både i Gol og Ål og begge kommunene har folkehøyskole. Ung Invest er etablert i Gol.
 
Voksenpsykiatrisk poliklinikk på Ål er en seksjon i Ringerike DPS, samlokalisert med Hallingdal sjukestugu. Den er organisert som en tverrfaglig allmennpsykiatrisk poliklinikk bestående av 1 overlege, 2 psykologspesialister, 2 LIS leger, 3 psykologer, 2 psykiatriske sykepleiere, 1 sosionom, samt seksjonsleder og 2 kontorfaglige ressurser. Ringerike DPS består av 3 seksjoner; Seksjon poliklinisk behandling Ål, Seksjon poliklinisk behandling Ringerike, og Seksjon Røyse som ivaretar døgnbehandling og det allererde etablerte FACT teamet (ansvar for kommunene Flå, Krødsherad, Modum, Ringerike, Hole og Jevnaker. Vårt DPS samarbeider nært med Blakstad psykiatriske sykehus som har ansvar for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen i vårt opptaksområde.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar og spesialistfunksjon for FACT teamet  
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser  
 • Akuttvurderinger 
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning 
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktvaktordning i avdelingen
 • Veiledning og støtte av øvrige medlemmer i teamet
 • Veilednings- og samhandlingsansvar overfor kommunehelsetjenesten og fastleger i Hallingdalsregionen                 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist innen psykiatri eller maksimum 6 måneder igjen til fullført spesialisering  
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig  
 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Erfaring og/eller interesse for ambulant/utadrettet virksomhet, gjerne fra FACT metodikk  
 • Gjerne godkjenning som psykoterapiveileder, godkjent veileder i kognitiv terapi eller gruppeterapi       
 • Interesse for tverrfaglig behandling og/eller gruppebasert behandling  

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

 • Tjenesteplan etter avtale, med muligheter for fleksibel og tilrettelagt arbeidstid  
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium  
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling       
 • Lønn etter avtale       
 • Hjelp til etablering i nærområdet 
 • Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer 
 • Tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Kitty Line Scheen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92441818
E-post: sckl@vestreviken.no
Navn: Kent Håpnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99100195
E-post: kent.hapnes@ringerike-sykehus.no
Navn: Magnus Karlsen
Tittel: Seksjonsleder døgn og FACT
Telefon: +4740060777
E-post: magnus.karlsen@vestreviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ringerike DPS, seksjon poliklinisk behandling Ål
Arnold Dybjordsvei 1
3511 Hønefoss