Kort om arbeidsgiver
Astafjordlegen har ledig 3 fastlegehjemler for snarlig tiltredelse. En av disse nyopprettet.

Stillingene vil ha fast arbeidssted, men må påregne ambulering mellom legekontorene i det interkommunale samarbeidet. Astafjordlegene tilrettelegger for kompetanseheving for den enkelte lege, supervisjon og veiledning, og delaktighet i et større fagmiljø.

Stillingene inngår i interkommunalt legevaktsamarbeid sammen med 4 andre kommuner. Dette gir for tiden 24- delt vakt. Legevakta ligger på Setermoen og er bemannet med hjelpepersonell/ sykepleiere hele døgnet, og er pt samlokalisert med KAD senger.

Kvalifikasjonskrav
- Norsk autorisasjon som lege
- Ønskelig med spesialisering eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
- Godkjent turnus/ LIS1 tjeneste med rett til refusjon fra Helfo
- Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
- Må ha førerkort klasse B. Kjøring mellom legekontorene må påregnes
- Det blir stilt krav om politiattest i tråd med Helsepersonelloven

Personlige egenskaper
- Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med både pasienter, kolleger, hjelpepersonell og andre i organisasjonen.
- Høy faglig kompetanse

Vi tilbyr
- Fastlegene velger selv om de vil være kommunalt ansatte, eller inngå individuell fastlegeavtale som næringsdrivende
- 37,5 timers uke, legevakttjenesten kommer i tillegg
- Godt og bredt kollegialt miljø, med kollegial fraværsstøtte
- Jevnlige interundervisninger for faglig oppdatering
- Varierte oppgaver
- Erfarne helsesekretærer
- Kommunen stiller med EPJ system, medisinsk teknisk utstyr og hjelpepersonell
- Meget gode vilkår for spesialistutdanning
- Fantastiske naturmuligheter
- Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
- Dekning av flytteutgifter i henhold til gjeldende reglement
- Meget god pensjonsordning for kommunalt tilsatte

Søknad sendes
Salangen kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk på www.salangen.kommune.no, under ledige stillinger. Dersom du har spørsmål om rekrutteringssystemet eller trenger hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med kommunens servicekontor, enten ved oppmøte på Kommunehuset i Strandveien 33 eller på tlf. 77172000. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til eventuelt intervju.

Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av oss.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Salangen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Victoria Hanssen
Tittel: Administrerende leder
Telefon: 92065113
E-post: victoria.hanssen@salangen.kommune.no
Navn: Lars A. Nesje
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 98290444
E-post: lars@salangen.kommune.no
Arbeidssted
Astafjordlegen
Postboks 77
9350 SJØVEGAN