Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Helsegodkjenninger i henhold til ulike forskrifter om helsekrav til personell i jernbanesektoren
 • Sakkyndige vurderinger i trafikkmedisinske problemstillinger
 • Arbeidsevnevurderinger
 • Undersøkelse og oppfølging av arbeidsrelaterte helseplager
 • Bistå i risikovurderinger av arbeidsmiljø
 • Bistå med rådgivning innen psykososiale, og organisatoriske arbeidsmiljørelaterte forhold
 • Undervisning i arbeidsmedisinske tema
 • Deltagelse i arbeidsmiljøutvalg
 • Sykefraværsoppfølging
 • Oppfølging av enkeltsaker innen rus / AKAN
 • Prosjektarbeid
Reisevirksomhet må påregnes


Kvalifikasjoner
 • Spesialitet i arbeidsmedisin eller under spesialisering
 • God kjennskap til de mest vanlige IT-verktøyene (Officepakken, Journalsystem)
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har kundefokus og serviceinnstilling
 • Du har god formidlingsevne
 • Du er fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr
 • Markedsbasert og konkurransedyktige arbeidsbetingelser
 • Gode forsikringsordninger
 • Gode pensjonsavtaler
 • Gode rabatter på togreiser til deg og familien i henhold til gjeldende personalbillettordning
 • En bedrift preget av fellesskap og mangfold

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Vygruppen AS
Kontaktpersoner
Navn: Ann Kristin Hjortbakk
Tittel: Leder BHT
Telefon: 913 12 806
E-post: ann.kristin.hjortbakk@vy.no
Navn: Kjersti Hjelle
Tittel: Bedriftslege, fagansvarlig arbeidsmedisin
Telefon: 908 44 704
E-post: kjersti.hjelle@vy.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Jernbanetorget 1
0154 OSLO