Kort om arbeidsgiver
Anestesi, intensiv og operasjons avdeling ved Haugesund sjukehus har ledig vikariat for LIS innan anestesiologi. Avdelinga høyrer organisatorisk til kirurgisk klinikk. I avdelinga inngår anestesi, intensiv, operasjon, sterilforsyningsteknikk og palliativt team.

Arbeidsoppgåver

  • Varierte arbeidsoppgaver innen anestesi og intensivmedisin.

Kvalifikasjonar

  • Norsk autorisasjon som lege er ein føresetnad.
  • Gode norskkunskapar munnleg og skriftleg.
  • Gjennomført LIS 1 eller tilsvarende. 

Personlege eigenskapar

  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

  • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover og avtaler.

Utdanningsretning

  • Medisin

Utdanningsnivå

  • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Dagny Strand Klausen
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 52732687
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi og intensiv seksjon, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund