Kort om arbeidsgiver
Legeforeningen har i dag 5 veilederkoordinatorer i 30 % stilling i allmennmedisin.

To at disse går av med pensjon 31.12.2020 og vi søker derfor engasjerte, erfarne og utdannede veiledere i allmennmedisin til stillingene som blir ledige.

Koordinatorene samarbeider og fordeler arbeidsoppgaver innad i gruppen. Hovedoppgave er å utdanne og etterutdanne nye veiledere, samt å drifte systemet med veiledningsgrupper i allmennmedisin praktisk og pedagogisk. Det innebærer blant annet å holde oversikt over venteliste, prioritere kandidater, holde fortløpende kontakt med gruppeveilederne og oppstart av nye grupper ved behov.

Nødvendig kvalifikasjon:
Spesialistutdannelse i allmennmedisin, utdannet gruppeveileder i allmennmedisin, og ønsker å bli veilederkoordinator.

Stillingene krever tilstedeværelse én fast dag i uken (for tiden torsdager), i tillegg til bevegelig tid. Det er ønskelig at de to nye koordinatorene har arbeidssted i Legenes hus i Oslo. De vil få ansvar for veiledningsgrupper på Østlandet.

Ønsket tiltredelse er senhøst 2020. Stillingene rapporterer til utdanningssjef i seksjon for utdanning – drift, og er organisert som del av Medisinsk fagavdeling i sekretariatet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til veilederkoordinator Sverre Lundevall eller til utdanningssjef Merete Dahl.


Vi ønsker søknad med CV, vitnemål, attester og annen relevant dokumentasjon. Søknad sendes via Finn.no.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Den norske legeforening
Kontaktpersoner
Navn: Sverre Lundevall
Tittel: Veilederkoordinator
Telefon: 951 47 842
E-post: sverre.lundevall@legeforeningen.no
Navn: Merete Dahl
Tittel: Utdanningssjef
Telefon: 913 43 495
E-post: merete.dahl@legeforeningen.no.
Arbeidssted
Akersgata 2 (for tiden Kirkegata 25)
0158 OSLO