Kort om arbeidsgiver
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er et direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet, og bistår andre departementer ved behov. DSA er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for radioaktiv forurensning i miljøet. Mandatet omfatter forvaltning, tilsyn, atomberedskap, rådgivning, informasjon, kvalitetssikring, overvåkning, målinger og FoU-virksomhet innen strålevern og atomsikkerhet. DSA arbeider for å spre kunnskap om stråling, strålebruk og helse- eller miljømessige effekter.
 
Seksjon beredskap er ansvarlig for den daglige atomberedskapen på DSA. Vi drifter operasjonslokaler og tilrettelegger for effektiv krisehåndtering ved uventede atomhendelser og -ulykker. Vi utgjør kjernen i sekretariatet for det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap. Vi er et tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Vi har nå en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver som skal jobbe med helseeffekter ved strålingshendelser og atomulykker.


Arbeidsoppgaver
Sentrale oppgaver:
 • Delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om helseberedskap
 • Rådgi helsesektoren og andre om helseeffekter av ioniserende stråling
 • Bidra til riktig risikooppfatning og rett håndtering i helsevesenet ved atomhendelser  
 • Bidra til å utvikle planverk for krisehåndtering ved atomhendelser
 • Delta i øvelser med DSA og med andre aktører i den norske atomberedskap
 • Delta i kompetanseheving for norske beredskapsaktører
 • En del reising nasjonalt og internasjonalt må påregnes 

Kvalifikasjoner
 Vi krever at du:
 • har relevant naturvitenskapelig eller medisinsk utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Lang relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • har god kunnskap om radioaktivitet og strålingseffekter på mennesker
 • har kjennskap til organisering av beredskap i helsevesenet   
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
I tillegg er det en fordel at du:  
 • har erfaring fra beredskapsarbeid og krisehåndtering
 • har kjennskap til norsk samfunnssikkerhet og beredskap
 • har interesse for atomberedskap og helseeffekter knyttet til strålingshendelser
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.    


Personlige egenskaper
 • Du er faglig dyktig, og nysgjerrig på å utvide din fagkompetanse
 • Du er systematisk, selvstendig og har høy arbeidskapasitet
 • Du er positiv og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer på et område som er viktig for samfunnet
 • Sentral rolle i norsk atomberedskap
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Samarbeid med anerkjente fagmiljø nasjonalt og internasjonalt
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger 
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr 520.000 - 650.000,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse  
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

DSA deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.


Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Beredskap
Kontaktperson
Navn: Astrid Liland
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 91182504
E-post: astrid.liland@dsa.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Grini Næringspark 13
1361 ØSTERÅS