Kort om arbeidsgiver

Ledig fast 100 % stilling som Ortoped ved kirurgisk seksjon, Stord sjukehus.

Berekna oppstart 24.08.2020.

Seksjonen er en del av klinikk Somatikk Stord, som igjen er en del av Helse Fonna HF. Kirurgisk seksjon har 4 faste overlegestillinger innen Ortopedi. Seksjonen har en kirurgisk sengepost på 20 senger, fordelt på ortopediske  og generell/gastro. Seksjonen har ei operasjonsavdeling med 4 stk operasjonsstuer samt en dagkirurgisk overvåkningsenhet. I tilknytning til kirurgisk sengepost drives også en sårpoliklinikk. Det må påreknast ansvar også for denne enkelte dagar. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Vanlege arbeidsoppgåver for legespesialist inkludert operasjon, poliklinikk, visittarbeid på post og vurdering av tilvisningar.
 • Undervisning og rettleiing av leger i spesialisering, er en viktig oppgave  
 • Du må pårekne å ha internundervining for leger i spesialisering, kollegaer og pasientundervisning som f.eks pasientskule for protesepasienter 
 • Du vil være en del av ei 4-delt vaktordning 

Kvalifikasjonar

 • Dokumentert godkjenning og autorisasjon som spesialist i ortopedisk kirurgi
 • Meget gode muntlige og skiftlige ferdigheter i norsk 
 • Må ha relevant sjukehuserfaring
 • Må ha gode samarbeidseigenskapar, samt arbeide godt i team 
 • Det er nødvendig med erfaring fra endoskopisk kirurgi og protesekirurgi
 • Me ser etter ein spesialist som har eit langsiktig perspektiv med å arbeide på dette sjukhuset, og som vil bidra aktivt til å nå våre mål om god kvalitet i tjenestene 
 • Erfaring fra utvikling av rutinar og prosedyrar samt erfaring frå tverrfagleg samarbeid er ønskjeleg 

 

Personlege eigenskapar

 • Vi ser etter deg, som ynskjer å bidra til at vi sikrer gode tjenester ut til pasientane våre. 
 • Vi ser etter deg, som er god på samhandling 
 • Vi ser etter deg, som har fokus på gode relasjoner med dine kollegarer i heile seksjonen
 • Du må væra pasientorientert
 • Du må væra resultat orientert
 • Du må væra strukturert
 • Du må ha gode kommunikasjons og samarbeidsevner 
 • Du må vere ein god teamarbeidar 

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgåver i eit relativt lite miljø 
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer 
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Vi har nokre personalboligar som vi i perioder kan tilby til å begynne med - oppgi i søknaden dersom det er ynskjeleg. 


 

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: +47 41 24 91 00
Navn: Reidun R. Mjør
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: +47 97077337
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Seksjonsoverlege ortopedi
Telefon: 53491000
E-post: tilgjengeleg vekedagar
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon Stord, Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord