Kort om arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune har nå ledig en 100 % fast stilling som lege, 80 % av stillingen er som sykehjemslege og 20 % av stillingen som helsestasjonslege.

Stilling som sykehjemslege er i hovedsak ved Bjørkelangen sykehjem, men man må regne med å vikariere for andre kollegaer ved kortvarig sykdom og ferie. 

Kommunens helsestasjon har beliggenhet på Helsehuset sentralt på Bjørkelangen. 

Det er totalt 1,8 årsverk som tilsynslege ved sykehjemstjenesten i Aurskog-Høland kommune. Samlet utgjør det 150 sykehjemsplasser fordelt på sykehjem ved Aurskog, Bjørkelangen og Hemnes. 

Sykehjemmene på Hemnes og Aurskog har til sammen 100 sykehjemsplasser. Det er kun langtidsplasser på begge sykehjemmene. Bjørkelangen sykehjem har derimot en skjermet avdeling og resten er korttids– og rehabiliteringsplasser som utgjør 50 plasser til sammen. 

Vi søker etter en sykehjemslege som vil være med å utvikle sykehjemstjenesten i en positiv retning, og som vil delta i kvalitetsutviklende arbeid. 

Det er ca. 0,42 legeårsverk knyttet til helsestasjon og helsestasjon for ungdom. Helsestasjonen ligger under Forebyggende helsetjenester barn og unge, og her arbeider helsesykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, jordmor, familieterapeuter og leger.  

Stillingen er ledig fra: 01.05.2020 

Faglige kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Gode dataferdigheter.
 • Stillingen krever at du har førerkort og disponerer bil.
Arbeidsoppgaver ved sykehjem og helsestasjon:
 • Medisinsk ansvar for pasientene i sykehjemstjenesten.
 • Legevisitt i samarbeid med sykepleiere på avdelingene.
 • Årskontroll og legemiddelgjennomgang av pasientene i sykehjemstjenesten.
 • Internundervisning og veiledning i sykehjemstjenesten.
 • Helseundersøkelser av barn etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer.
 • Samarbeid med helsesykepleier for å fremme barns helse og trivsel, og fange opp barn med behov for oppfølging.
 • Være medisinsk-faglig drøftingpartner og rådgiver for øvrig personell ved helsestasjonen og helsestasjon for ungdom.
Vi vektlegger:
 • Evnen til å jobbe selvstendig, og ikke være redd for å ta ansvar.
 • Evnen til å jobbe i team.
 • Et godt samarbeid med pasient, pårørende og andre ansatte. 
Vi tilbyr:
 • Spennende utviklingsoppgaver og godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer. 
Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.

Politiattest må framlegges før tiltredelse.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen ta gjerne kontakt med kommuneoverlege Farhat Anjum, telefon: 400 95 677. 

Søknadsfrist: 03.05.2020
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune
Kontaktperson
Navn: Farjat Anjum
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 400 95 677
E-post: farhat.sarwar.anjum@ahk.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykhjemmene i Aurskog-Høland og Helsestasjonen
Parkveien 2
1940 BJØRKELANGEN