Kort om arbeidsgiver
Vil du bli en del av kommuneoverlegekollegiet i Drammen kommune?

Nå har Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slått seg sammen, og den nye Drammen kommune har i overkant av 100 000 innbyggere og er landets 7. største kommune. Vi har 1 ledig stilling i kommuneoverlegekollegiet, og ser etter den riktige personen for vår kommune. Vi har også ledig vikariat frem til 01.09.2020.

Kommuneoverlegene er organisert i Samfunnsmedisinsk avdeling, i Medisinskfaglig virksomhet. I samme virksomhet er miljørettet helsevern, helseberedskap, smittevern, migrasjonshelse, kommunefarmasøyt, laboratorietjeneste, fastlegeordningen og kommunens allmennleger og utdanning.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

Kommuneoverlegene skal være medisinskfaglige rådgivere innad i egen virksomhet og ut mot alle kommunens virksomheter. Viktige områder er legevakt, beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, psykisk helse, fastlegeordning, helserett og samhandling i helsetjenestene innad og mot spesialisthelsetjenestene.

Fordeling av oppgaver mellom kommuneoverlegene vil gjøres etter kompetanse- og interesseområder, og i tråd med kommunens behov.

Det må påregnes beredskapsarbeid og en viss tilgjengelighet ut over ordinær arbeidstid ved krisesituasjoner.

I nåværende situasjon er vaktarbeid knyttet til covid-19 en viktig del av arbeidet.

Kvalifikasjoner

Autorisert lege.
Erfaring fra arbeid som lege etter gjennomført og godkjent turnustjeneste/LIS 1.
Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten og innen samfunnsmedisin er ønskelig.
Spesialisering i samfunnsmedisin – ferdig eller påbegynt er ønskelig.
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

Engasjement og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse.
Ønske om å være med å utvikle kommuneoverlegefunksjonen i en helt ny storkommune.
Du setter høye standarder for faglig kvalitet og oppdaterer deg på faglig utvikling.
Selvstendig, systematisk og pålitelig arbeidsstil.
God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
God evne til samarbeid og kommunikasjon.
God rolleforståelse, innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser.
Du tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere press og motgang.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

En interessant og utfordrende jobb i en ny kommune
Et fagmiljø med dedikerte og hyggelige kolleger
Lønn: Etter avtale
Tiltredelse ønskes sommeren 2020, eller etter avtale
Det legges vekt på innhold i søknaden opp mot utlysningstekst.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: John David Johannessen
Tittel: Avdelingsleder og kommuneoverlege
Telefon: 952 89 170
Navn: Madli J. Haaheim Indseth
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 481 00 078
Søknad
Søknad merkes: Webcruiter-ID: 4197121673
Arbeidssted
Legevakten
Rosenkrantzgata 17
3018 DRAMMEN