Kort om arbeidsgiver

Vi søker en godt erfaren psykiater med bred klinisk bakgrunn og med gode samarbeidsevner. Det er ønskelig at søkere kjenner til og har erfaring med DPS-strukturen. Stillingen er plassert i stab til DPS leder. Sammen med psykologfaglig rådgiver og seksjonslederne ved DPS Kongsvinger, vil medisinskfaglig rådgiver delta i DPS-leders ledermøter.
Nedenfor har vi forsøkt å sammenfatte hovedarbeidsoppgavene denne stillingen vil bestå av.

DPS Kongsvinger søker etter en medisinskfaglig rådgiver i fast stilling, ønsket tilstredelse 1. juli 2020.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat eller et hyggelig besøk.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig rådgiver for DPS-leder i kliniske, faglige og juridiske spørsmål.
 • Bidra til kvalitetsutvikling og være pådriver for intern kontroll og kvalitetssikring av tilbudet ved DPS i samarbeid med avdelingens kvalitetsrådgiver. 
 • Inneha det overordnede ansvaret for TPH ved DPS Kongsvinger.
 • Bidra med strategisk fagutvikling ved DPS Kongsvinger i samarbeid med psykologfaglig rådgiver.  
 • Delegert oppgave knyttet til inntaksansvar og rettighetsvurderinger.  
 • Ansvarlig for uttalelser i NPE saker, klagesaker og tilsynssaker.   
 • Overordnet ansvar for LIS-legeutdanning ved avdelingen.  
 • Det er ønskelig og mulighet for klinisk arbeid etter avtale med DPS leder.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege. Spesialist i psykiatri.  
 • Bred klinisk erfaring.  
 • Erfaring fra liknende stilling er en fordel, men ikke et krav.  
 • Er godt kjent med DPS strukturen.

Personlige egenskaper

 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.
 • God organisasjonsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Samarbeidsorientert, løsningsfokusert og inspirerende
 • Ansvarlig og helhetstenkende
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, evne til relasjonsbygging og forståelse for kulturens betydning for avdelingens utvikling

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Godt faglig miljø.
 • Meget godt arbeidsmiljø.
 • Alt av tjenestetilbud samlet under ett tak
 • Godt samarbeid på tvers av seksjoner og avdelinger (DPS/ARA/BUP)
 • Fleksibilitet og tilrettelegging ved behov.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Webjørn Noddeland
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 91758367
E-post: webjorn.noddeland@ahus.no
Navn: Tom Eidlaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97565570
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling DPS Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF
Parkveien 35
2212 Kongsvinger