Kort om arbeidsgiver
Det søkes vikar ved veldrevet og hyggelig legepraksis ved Os allmennpraksis.
 
Oppstart vikariat: 01.09.20. Evt. oppstart i desember 2020/januar 2021 kan diskuteres etter ønske.
Varighet vikariat: Ett år. Gode muligheter for forlengelse av vikariat ved legekontoret etter ønske.
 
Os Allmennpraksis er et velfungerende legekontor med et godt arbeidsmiljø bestående av 4 leger og 4 helsesekretærer. Det er store lokaler med godt utstyr (inkludert EKG, spirometri, 24-timers blodtrykksmåling etc.). Infodoc Plenario journalsystem benyttes. Den ledige hjemmelen har 4 kurative dager med en listelengde på ca. 1100 pasienter. Listen er godt ivaretatt. Man arbeider som selvstendig næringsdrivende. Hjemmelen er fritatt fra kommunal bistilling. 
 
Bjørnafjorden kommune har døgnåpen legevakt der man inngår i vaktturnus med stor grad av fleksibilitet, enten man vil ha flere eller færre vakter. Det er fastlønn og hjelpepersonell tilknyttet legevakten.  
 
Kvalifikasjoner:
Søker må være autorisert lege og ha fullført LIS1\turnustjeneste.
Den som tildeles vikariatet må kunne arbeide selvstendig og yte god service i ivaretakelse av pasienter. 
Det vektlegges erfaring fra allmennmedisin og personlig egnethet. 
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Guro Lekven
Tittel: Fastlege
Telefon: 48064698
E-post: gurolekven@hotmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Bjørnafjorden kommune
Holtbrekka 7
5200 OS
Søk på stillingen