Det ønskes en vikar grunnet fødselspermisjon, ved Lambertseter legesenter fra 15.06.20- 15.05.21.
Vi er et veletablert og travelt legesenter med
6 allmennleger innenfor fastlegeordningen.
Legekontoret er velutstyrt med System X journal-system, EKG, 24-timers blodtrykksmåling, spirometri og div. utstyr. Hyggelig personale.
Listelengde: 1500
Gode inntjeningsmuligheter.
4 kurative dager.
Det kreves:
Norsk autorisasjon, godt norsk muntlig og skriftlig språk, god samarbeidsevne. Personlig egnethet vektlegges.
Erfaring innen allmennmedisin er en fordel. Må ha refusjonsrett fra HELFO. Søknad inkl CV mottas på e-post (swairakhalid@hotmail.com)
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Swaira Fahad
Telefon: 97108582
E-post: swairakhalid@hotmail.com
Arbeidssted
Lambertseter legesenter
Mellombølgen 47
1157 OSLO