Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål tas med til intervju.

100% fast stilling.
Søknadsfrist er den 26.05.2020.

Arbeidsoppgaver:
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver
  • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon inntil 7.5 time/uke er tilknyttet hjemmelen
  • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
  • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Fortrinnsvis sykehustjeneste. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen.
Personlige egenskaper
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
  • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges sterkt.
  • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid.
  • Kjennskap til lokale helsetjenester og planarbeid
Vil du være med oss å jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen gjennom helse, deltagelse og mestring? Da er Grorud bydelen for deg.

Bydel Grorud ligger i Groruddalen nordøst i Oslo. Bydelen har rundt 27.000 innbyggere med over 150 ulike nasjonaliteter. I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming.
Sammen med nabobydelene er Bydel Grorud en del av Groruddalssatsingen, som er forlenget med ti nye år fra 2017.

Les mer om bydelen her: www.bydel-grorud.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelgrorud

Hvis du ønsker at søknaden skal unntas offentlighet, må du begrunne dette. Du vil bli varslet dersom begrunnelsen ikke tas til følge. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. Bydel Grorud er en røykfri arbeidsplass.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grorud
Kontaktpersoner
Navn: Karoline Harding
Tittel: bydelsoverlege
Telefon: 21 80 21 80
Navn: Truls Suul Andersskog
Tittel: Fastlege
Telefon: 90 85 83 70
E-post: and-trul@online.no
Arbeidssted
Grorud legesenter
Ammerudveien 37
0958 OSLO