Kort om arbeidsgiver
Sør-Fron kommune har ledig nyopprettet fastlegehjemmel. Kommunen er åpen for søkernes ønsker i forhold til spørsmålet om kommunalt ansettelsesforhold eller privat praksis med individuell driftsavtale.
Avtalehjemmelen har en pasientliste på 600 personer.

Arbeidsoppgaver
  • fastlege med egen liste
  • allmennlegeoppgaver etter lov og forskrift
  • forpliktet til å delta i interkommunal legevaktordning: Fronsvakta lokalt kl. 15-23, Lillehammer interkommunale legevakt kl. 23-08
  • det må påregnes allmennmedisinske legeoppgaver med inntil 7,5 timer pr uke
Kvalifikasjoner
  • norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1 med 18 måneder turnustjeneste
  • gode kvalifikasjoner i norsk, både muntlig og skriftlig
  • godkjent spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Eventuelt forpliktelse til å starte spesialisering
  • erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
  • gyldig politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må legges fram før tiltredelse, men skal ikke følge med søknaden
Personlige egenskaper
Det legges stor vekt på personlig egnethet, herunder gode samarbeidsegenskaper, gode kommunikasjonsferdigheter og fleksibilitet.

Alle søknader skal sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til å bruke elektronisk søknad, kan du ta kontakt på tlf. 61 29 90 00 eller komme innom vårt servicekontor.
 
Navn, adresse, alder og stilling på søkere blir offentliggjort etter søknadsfristens utløp ihht. offentleglova. Søkere som ønsker konfidensiell behandling, må grunngi dette spesielt i søknaden. I de tilfeller vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake. Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Fron kommune
Kontaktperson
Navn: Elisiv Teigen
Tittel: Daglig leder ved Sør-Fron legesenter
Telefon: 61 29 91 00
Søknad
Søknad merkes: Arkivsaknummer: 20/389
Arbeidssted
Kommunevegen1
2647 SØR-FRON