Kort om arbeidsgiver
Korona-viruset har skapt en situasjon med økt press på våre helsetjenester innen blant annet hjemmetjenesten, helsehuset, legevakt psykisk helse/rus og tilrettelagte tjenester. Det er behov økt helsepersonell for medisinsk oppfølging og stell og pleie. Lillehammer kommune har derfor behov for at sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere stiller seg til rådighet for å hjelpe til med å ivareta disse oppgavene. Studenter og andre med relevant erfaring er også velkommen til å melde sin interesse. 

Du må være minst 18 år for å komme i betraktning. Det er et krav at du behersker norsk muntlig og skriftlig.
Aktuelle kandidater kontaktes for intervju/samtale.
Midlertidig ansettelser vil skje fortløpende. Stillingsstørrelse, arbeidstid og arbeidssted avklares ved ansettelse.

Ved tilbud om stilling kreves fremlagt politiattest. Dette søkes elektronisk på politi.no. Anbefaler søkere å opprette sikker digital e-postkasse slik at svaret fra politiet kan komme raskt.

Vi tilbyr
Lønn etter gjeldende avtaler i Lillehammer kommune.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Arbeidssted
Lillehammer kommune
2626 LILLEHAMMER
Søk på stillingen