100% vikariat som fastlege frå 01.07.2020 til 31.08.2021 – ID 1738
 
Vinje har vi tre legekontor. Hovudkontoret ligg i Åmot, og vi har utekontor på Rauland og Edland
Legetenesta har fem legeårsverk, sjukeheimslege og ein turnuslege. Fastlegelista har ei listelengde på 850 pasientar.
Som lege i Vinje vil du få kommunal fastløn.
 
Kommunen er vertskommune for Tokke – Vinje legevakt, lokalisert til legetenesta sine lokaler i Åmot. Legevakta er 10-delt
 
  • Vi tilbyr gode ordningar, varierte oppgåver og eit spanande arbeidsmiljø.
  • Du må ha norsk autorisasjon, gode samarbeidsevner og gode norskkunnskaper
  • Vi ynskjer primært at du fyller kvalifikasjonskrav jf. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse og omsorgstjenesten.
  • Det kan bli tilsett i fleire legestillingar
 
Det er tilrettelagt for administrasjonstid, og det må påreknas kommunale oppgåver slik som tilsyn og helsestasjon.
Vikariatet inngår i legevaktordninga.
 
Det er moglegheitar for tilrettelegging i samband med spesialisering i allmennmedisin.
 
Spørsmål om stillinga kan rettast til kommuneoverlege Marius Opsahl tlf 35 06 25 00
 
I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.
 
Søknad vert å sende på elektronisk skjema, sjå  www.vinje.kommune.no
 
Søknadsfrist: 15.04.2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vinje kommune
Kontaktperson
Navn: Marius Opsahl
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 35 06 25 00
Søknad
Søknad merkes: ID 1738
Arbeidssted
Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 VINJE
Søk på stillingen