Kort om arbeidsgiver
I forbindelse med koronavirusutbruddet har vi et ledig 12 måneders engasjement for overlege i virologi ved Enhet for virologi- og molekylædiagnostikk (MoV) ved Avdeling for Mikrobiologi med snarlig tiltredelse. Denne stillingen er lokalisert på Ullevål sykehus. Søker bør være spesialist i medisinsk mikrobiologi eller erfaren LIS som snart er ferdig med spesialistutdanningen og bør ha erfaring innen serologisk og molekylær diagnostikk. Personlig egnethet vektlegges. Det vil være gode muligheter til å delta i forskningsprosjekter knyttet til utbruddet.  
Avdeling for mikrobiologi har virksomhet ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk for pasienter innlagt ved Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. I tillegg utføres infeksjonskontroll av blodgivere og transplantasjonsdonorer.

Analyserepertoaret er stort, og årlig utføres over en million analyser. Avdelingen har flere nasjonale referansefunksjoner. Avdelingen har et bredt diagnostisk repertoar innen virologisk, infeksjonsserologisk, bakteriologisk, parasittologisk og mykologisk diagnostikk.

Avdelingen er organisert i 8 seksjoner: Medisin; Bakteriologi; Molekylærdiagnostikk, Virologi og serologi; Forskning; Utvikling; Kontroll og produksjon; Prøvemottak; Kvalitet, IT og driftsstøtte. Avdelingen har også tilknytning til Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet. Miljøet er faglig spennende, lærerikt og periodevis hektisk. Avdeling for mikrobiologi har for tiden 25 legestillinger - 15 overleger og 9 utdanningsstillinger (leger i spesialisering, medisinsk mikrobiologi).  

     
Arbeidsoppgaver
Lege som tilsettes vil delta i den daglige driften av avdelingen med bl.a. vurdering og avlesning av prøver, vurdering av prøvesvar, veiledning til klinikere, tverrfaglige møter, undervisning og prosedyrearbeid. Deltagelse i gjeldende vaktordning er ønskelig.

Kvalifikasjoner
 • Avdelingen søker lege som er godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi
 • Erfaring innen relevant forskningserfaring er ønskelig. 
 • Søkere må beherske skandinaviske språk
Personlige egenskaper
 • Lærevillig
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Effektiv
 • Ansvarsbevisst
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldende overenskomster.  
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk.
 • Høyt faglig nivå inkludert samarbeid med Universitetet i Oslo.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for mikrobiologi
Kontaktperson
Navn: Andreas Lind
Tittel: Enhetsleder/overlege Medisinsk seksjon
Telefon: 959 99 082
E-post: UXLNDR@ous-hf.no
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0368 OSLO