Vi har en ledig 3-årig stilling som postdoktor i prosjektet «Cardiovascular disease after treatment for prostate cancer», som er finansiert av Kreftforeningen. Stillingen blir opprettet i Avdeling for Helseregisterforskning og –utvikling, som ligger under Område for Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet.

Avdelingen bidrar med forskningsmessig ekspertise i driften og utviklingen av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, Dødsårsaksregisteret, Medisinsk fødselsregister og Register over svangerskapsavbrudd i tillegg til samarbeid med andre helseregistre i Folkehelseinstituttet som for eksempel Reseptregisteret. Avdelingen har i dag ti ansatte, hvorav fem overleger, to seniorforskere, en registerkoordinator og administrativ støtte. Som postdoktor i avdelingen vil du inngå i et tverrfaglig team og samarbeide med andre forskningsmiljøer utenfor og internt i instituttet.

Vi ønsker å benytte detaljerte data fra flere sentrale helseregistre, inkludert data fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft og Norsk hjerteinfarktregister, for å undersøke om forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdom hos pasienter med prostatakreft skiller seg fra forekomst og dødelighet av de samme årsaker i befolkningen generelt. Vi ønsker også å undersøke om det er forskjeller i forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer mellom ulike behandlingsalternativer, og om en kan forutsi hvilke pasienter som har økt risiko for å utvikle og dø av hjerte- og karsykdom ved bruk av hormonell behandling. I tillegg vil vi undersøke om det er forskjell i type, alvorlighetsgrad og behandling av hjerteinfarkt mellom pasienter med og uten prostatakreft. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret, St. Olavs Hospital, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.

Den rette kandidaten vil få gode muligheter til å forme egne arbeidsoppgaver og forskningsbidrag, og utvikle egne forskningsideer, innen prosjektets problemstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre prosjektet som beskrevet ovenfor i samarbeid med prosjektleder
 • Tilrettelegge og utføre analyser av koblede registerdata
 • Skrive og publisere vitenskapelige artikler
 • Formidle resultater både faglig og populærvitenskapelig
 • Bidra til å utvikle forskning på avdelingen og Folkehelseinstituttet forøvrig
 • Samarbeide og kommunisere med et stort nettverk av forskere.

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha erfaring med statiske analyser av store datamaterialer og erfaring med bruk av programpakker som STATA eller R
 • God kjennskap til registerdata fra sentrale helseregistre er en fordel
 • Doktorgrad innen medisin, epidemiologi, statistikk, økonomi, psykologi, samfunnsfag eller annet relevant fagområde
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Tematisk relevant forskningserfaring og praktisk erfaring er en fordel

Personlige egenskaper

 • Nytenkende, initiativrik og resultatorientert
 • Interesse for temaer som er relevante for prosjektet
 • Personlig egnethet, gode relasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt
 • Kandidaten må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig, effektivt og målrettet samt bidra til et inkluderende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og trivelig forskningsmiljø
 • Mulighet for å jobbe med forskningsdata i verdensklasse
 • Mulighet for faglig utvikling, utvikling av egen forskerprofil og inkludering i fagmiljøene på Folkehelseinstituttet
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • 3-årig midlertidig stilling som postdoktor med lønn etter avtale, innenfor statens regulativ
 • Det er mulighet for 50% stilling, da helst i kombinasjon av annet relevant arbeid
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f.eks. trening i arbeidstiden
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Rune Kvåle
Tittel: Overlege, Prosjektleder
Telefon: 97641449
Navn: Petur Juliusson
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 977 77 079
Hjemmeside
Arbeidssted
Helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet
Zander Kaaesgate 7
5015 Bergen
Søk på stillingen