Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, har ledig stilling som overlege ved seksjon for ortopdedisk traumatologi. Ortopedisk avdeling har 5 sengepostar, poliklinikk og ei dagkirurgisk eining.

Legane ved Ortopedisk avdeling er knytt til seksjonar for barneortopedi, traumatologi, protese- og revmakirurgi, rygg- og onkologisk kirurgi, ortopediske infeksjonar, samt nasjonalt kompetansesenter for leddprotesar og hoftebrot, Senter for bein- og blautvevssvulstar og Seksjon for funksjonsforbetrande kirurgi.

Seksjon for ortopedisk traumatologi har ansvar for pasienter med skadar, samt elektiv kirurgi i mellom anna handledd, olboge, skulder kne og fot. Stillinga vil i utgangspunktet vere knytta til behandling av kneskader, i tillegg til generelt vaktarbeid.

Tiltredelse hausten 2020 eller etter nærare avtale. 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidet vil bestå i å delta i utgreiing og behandling av ortopediske pasientar, med hovudvekt på pasientar med knerelaterte lidingar
 • Forholda blir lagt til rette for deltaking i undervising, kurs, etterutdanning og forsking
 • Ortopedisk avdeling er knytta til Det medisinske fakultet, institutt for kirurgiske fag ved UiB, og har ansvar for undervising av medisinarstudentar. Legar deltar i undervising av studentar
 • Tilsett vil delta i bakvakt som for tida er 12-delt

Kvalifikasjonar

 • Spesialist i ortopedi eller ferdig spesialist innan 1 år
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring med kneartroskopi og generell traumatologi
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant forskingserfaring
 • Søkjar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg
 • God skriftleg dokumentasjonsevne

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Avgjerdsfør
 • Løysingsorientert
 • Fleksibel
 • Evne til å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Avdelinga legg til rette for deltaking i undervising, kurs, etterutdanning og forsking

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Randi Margrete Hole
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91320167
E-post: randi.margrete.hole@helse-bergen.no
Navn: Jonas Meling Fevang
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 40200607
Arbeidssted
Seksjon for ortopedisk traumatologi, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5021 Bergen
Søk på stillingen