I Ørsta kommune er det frå 01.09.2020 ledig fastlegeheimel for autorisert lege.
Ørsta Helsesenter har til saman 14 fastlegeheimlar.
Legen må ta del i avtala legevaktordning som følgjer praksisen.

Andre vilkår: Praksisen er lokalisert til kontorfellesskapen ved Ørsta Helsesenter som er eit privat legesenter drifta av Legesenteret AS.
Listelengda er f.t på  600 pasientar, men med muligheit for utviding. 
Tilsettinga i gruppepraksisen krev avtale med Legesenteret AS på dei vilkår som er gjeldande. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ørsta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Oddvar Marøy
Tittel: Stabsleiar
Telefon: 91851882
E-post: oddvar.maroy@orsta.kommune.no
Navn: Trude Tonning
Tittel: Leder
Telefon: 700 48 050
E-post: trude.tonning@gmail.com
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeheimel 2020
Søknad sendes: Ørsta kommune - Tildelingskontoret
Dalevegen 6
6153 ØRSTA

Arbeidssted
Ørsta Helsesenter
Dalevegen 28
6153 ØRSTA
Søk på stillingen