Kort om arbeidsgiver

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av
ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og
behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere.
Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig
robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst
til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å
sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Ved Indremedisin Kongsvinger har vi nå ledig 100% fast stilling for lege i spesialisering (LIS2).

Ved eventuell ansettelse av intern søker kan dette utløse ledig vikariat. Ansettelse kan i så fall bli gjort ut fra samme søkermasse. 

Akershus universitetssykehus Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 60 000 innbyggere og revmatologi og revmakirurgi for ca. 100 000 innbyggere. 

Det kan oppnås de fleste læringsmål i generell indremedisin ved seksjonen.                                                    

Indremedisinsk seksjon har 36 senger. 

Ved intensivavdelingen er 4 av 6 senger "øremerket" indremedisinsk overvåking.  Intensivavdelingen har moderne kardiologisk overvåkningsutstyr med                            EKG-kommunikasjon til ambulanser med mulighet for prehospital trombolyse.               

Indremedisinsk seksjon har spesialister i indremedisin, kardiologi og endokrinologi. Seksjonen har øremerkede senger til akutt slagbehandling

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på medisinske øyeblikkelig-hjelp pasienter.
 • Visittgang med supervisjon av overlege.
 • Poliklinikk.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha gjennomført LIS1-tjeneste 
 • Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et utdanningsløp i Norge.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper

 • Faglig Interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid 

Vi tilbyr

 • Lønn i hht gjeldende overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Aina Pedersen
Tittel: Konst. avdelingsoverlege
Telefon: 41669235
E-post: aina.pedrsen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Indremedisin Kongsvinger leger, Akershus universitetssykehus HF
Parkvn 35
2212 Kongsvinger