Kort om arbeidsgiver
Bydelen har til sammen 35 fastlegehjemler fordelt på åtte legesenter.
 
På Torshovdalen legesenter kan vi tilby moderne lokaler og utstyr, sentral beliggenhet og et hyggelig arbeidsmiljø.
 
Torshovdalen legesenter har seks fastlegehjemler hvorav fire er spesialister i allmennmedisin. Hver hjemmel har 1700 pasienter som listetak.
 
Senteret flyttet inn i nye lokaler høsten 2013 og det har seks ansatte helsesekretærer som betjener resepsjon, et godt utstyrt laboratorium, skiftestue etc.
 
På Torshovdalen legesenter finner du seks romslige legekontorer, et stort venterom, resepsjon og laboratorium med utstyr for 24 timers BT, EKG, spirometri. Det er også et eget rom for gynekologi med ultralydapparat og egen skiftestue med utstyr for kryoterapi, elektrocurretage, sårbehandling og småkirurgi.
 
Senteret bruker infodoc datasystem og er tilknyttet Norsk helsenett.
 
Senteret ligger sentralt til ved Sinsen T banestasjon ved Torshovdalen.  Kontoret ligger i vegg med Sinsen Vitus apotek.
 
Legene arbeider som selvstendige næringsdrivende og har delt ansvar. Torshovdalen legesenter er organisert som et DA.
 
 
Tiltredelse Torshovdalen legesenter 01.10. 2020


Arbeidsoppgaver
Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for opptil 1700 innbyggere.
Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. For tiden er det ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemmelen. Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.

Kvalifikasjoner
Bestått profesjonsstudium i medisin.
Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus, eller LIS1 tjeneste med læringsmål.
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra drift av fastlegepraksis vil bli vektlagt.
Krav om politiattest

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges
Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.

Vi tilbyr
Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskrift og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Sagene
Kontaktperson
Navn: Ole Henrik Øyum
Tittel: Daglig leder
Telefon: 907 98 767
E-post: oslo.ole@gmail.com
Arbeidssted
Torshovdalen Legesenter
Hans Nielsen Hauges gate 37e
0481 OSLO
Søk på stillingen