Kort om arbeidsgiver
Det er ledig en fast stilling og ett vikariat for lege i spesialisering, for spesialiteten thoraxkirurgi f.o.m. 01.07.2020 ved Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus. Vikariatet vil være på 6 mnd med mulighet for forlengelse.

Avdelingen har lands- og regionsfunksjon for utredning og kirurgisk behandling av et bredt spektrum av pasienter med medfødt og ervervet hjerte- og lungesykdom. Dette inkluderer også transplantasjon av hjerte og lunger, mekanisk understøttelse av hjerte- og lungesvikt, samt sykdom i hjertenære kar. Avdelingen deltar i behandling ved det regionale traumesenteret. Det er et nært samarbeid med karavdelingen i HLK og Intervensjonssenteret
Thoraxkirurgisk avdeling OUS drives som en felles avdeling med to lokalisasjoner, en ved Rikshospitalet og en ved Ullevål. Stillingen er primært knyttet til thoraxkirurgisk seksjon på Ullevål, men det vil bli rotasjon til seksjonen ved Rikshospitalet.

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen inngår i en 6-delt primærvakt i avdelingen med ansvar for alle avdelingens pasienter.
 • Stillingen er tillagt deltakelse i postoperativ- og intensivbehandling i avdelingens enheter.
 • Stillingen er tillagt deltagelse i traumebehandling/traumeteam.
 • Ha ansvar for å delta i hele behandlingssløyfen for våre pasienter, dvs. utredning, behandling og oppfølgning i avdelingen samt poliklinisk virksomhet.
 • Må påregne å delta i administrativt og organisatorisk arbeid knyttet til pasientbehandling.
 • Delta i undervisning av studenter og ansatte.
Kvalifikasjoner
 • Søker må være autorisert lege i Norge.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon og attester skal benyttes
 • Tidligere relevant kirurgisk erfaring og forskningskvalifikasjoner vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Evne til interkollegialt samarbeid og respekt overfor alle medarbeidere.
 • Det vil bli lagt stor vekt på evne til pasientkommunikasjon.
Vi tilbyr
 • Et spennende miljø og faglige utfordringer.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø og har nulltoleranse for mobbing og trakassering
 • Tilsetting skjer på vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Profesjonsstudium
Språk
 • Svensk
 • Norsk
 • Dansk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Hjerte-, lunge og karklinikken
Kontaktperson
Navn: Ole Magnus Hagen
Tittel: Seksjonsleder, overlege
Telefon: +47 911 02 991
E-post: uxolag@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4206908389
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO