Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser og innbefatter flere fagområder innen voksenpsykiatri. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere fordelt på 22 kommuner. Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner. 

Overlegene ved sykehusavdelingen er organisert i egne behandlerseksjoner og er ledet av avdelingsoverlege. Til daglig har de sitt arbeidssted ved døgnseksjonene.  

I forbindelse med opprettelse av en ny seksjon i Akutt aksen, samt at flere av våre erfarne og dyktige overleger gjennom mange år går av med pensjon i løpet av året, blir det nå flere ledige 100 % faste stillinger for overleger i Fagområdet Akuttpsykiatri.   

Behandlerseksjon Akutt består av 11 overlegestillinger og 4 psykologspesialiststillinger. Stillingene er tilknyttet én mottaksseksjon og 4 akuttseksjoner med til sammen 54 døgnplasser. Mottaksseksjonen tar imot ø-hjelpsinnleggelser med akuttpsykiatriske problemstillinger og tar stilling til behov for videre behandling ved døgnseksjonene.  

På Blakstad finnes et stort kollegium av spesialister på tvers av seksjonene, mye fokus på fag og muligheter for å drive forskningsprosjekter i samarbeid med FoU.  

I alle seksjoner ved Psykiatrisk avdeling Blakstad samarbeider vi tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.

Ved psykiatrisk avdeling Blakstad har vi en visjon om å bringe psykisk helsevern et skritt videre. Våre medarbeidere er avdelingens viktigste ressurser. Alt arbeid vi gjør baseres på verdier om å spille hverandre bedre, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive forvaltere av fellesskapets ressurser.  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Vedtaksarbeid i henhold til Psykisk helsevernloven
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen gjennom veiledning og undervisning av LIS og øvrig personale
 • Være oppdatert på evidensbaserte behandlingsmetoder og medikamentelle retningslinjer
 • Stillingen inngår i bakvaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Strukturert og systematisk
 • Personlig egnethet vektlegges            

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning
 • Mulighet for leie av båtplass
 • Ulike velferdstilbud
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Ane Nguyen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 910 07 807
Navn: Heidi Skeimo Berge
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 906 04 500
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling Blakstad Behandlerseksjon Akutt
Strandveien 35
1392 Vettre