Kort om arbeidsgiver
Steigen kommune søker etter fastlegevikar i ett år fra 25.5.20, med mulighet for forlengelse. Vi søker også etter kommuneoverlegevikar i ett år fra 13.7.20, med mulighet for forlengelse.
Steigen kommune har per i dag 3.6 fastlegehjemler og 2 LIS1-hjemler. Kommuneoverlegestillingen består idag av 60% fastlegestilling (listestørrelse 500 pasienter) og 40% samfunnsmedisinsk arbeid. Den utlyste fastlegestillingen er en 100% kommunal stilling med listelengde på 700 pasienter, samt 10-20% bistilling ved sykehjem eller helsestasjon.
Legetjenesten består av et ungt kollegium, hvor alle fastlegene er under spesialisering i allmennmedisin. Vi har et veldrevet og rikt utstyrt legesenter med meget erfarent kontorpersonale.
Alle kommunens helsetjenester er siden 2001 samlokalisert ved Steigentunet Helse- og omsorgssenter, hvor også Steigen legesenter er lokalisert. Dette gir en unik mulighet for effektiv og god samhandling på tvers av tjenesteområder. Legene har kommunal bistilling ved helsestasjon eller sykehjem. Legevaktsordningen er hjemmebasert og fordeles mellom de 6 legene i kommunen. Det må påregnes legevakt hver 6. helg, samt 2-3 virkedagsnetter per måned. Kommunen sørger for bakvakt til leger som ikke kan gå selvstendig legevakt.
Med nærmeste sykehus, 3 timers biltur unna, blir man godt kjent med den distriktsmedisinske tankegang og får erfaringer man i mindre grad får i bynære strøk. Daglige hurtigbåtavganger til Bodø (1 time) gjør allikevel at reising og byturer er ukomplisert.
 
Vi søker deg som:
  • Har norsk autorisasjon og gjennomført LIS1
  • Har interesse for det allmennmedisinske fagfelt og er enten spesialist i allmennmedisin, under spesialisering i allmennmedisin eller ønsker å spesialisere deg i allmennmedisin.
  • For kommuneoverlegestillingen vil relevant samfunnsmedisinsk erfaring og kompetanse vektlegges.
  • Behersker Norsk skriftlig og muntlig
  • Er nysgjerrig og eventyrlysten på en jobb i distrikts-Norge
Vi søker etter leger med gode kommunikasjonsferdigheter og som er dyktig til å samhandle med andre. Du er strukturert i ditt arbeid, men kan også være kreativ og løsningsorientert når det trengs. Vi søker etter deg/dere som har et positivt ønske om å bidra i utviklingen av legehelsetjenesten i Steigen.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:
  • Et svært hyggelig, veldrevet og rikholdig utstyrt legesenter med erfarne kollegaer og kontorpersonell. CGM journalsystem. 
  • Kommunal ansettelse og fastlønn med provisjon. Generelt gode lønns- og arbeidsbetingelser.
  • Daglig supervisjon med kollegaer ved legesenteret. Obligatorisk veiledning med spesialist i allmennmedisin.
Kontaktpersoner for stillingene er helse- og omsorgsleder, Nina Haugli 481 02 465, eller kommuneoverlege Einar Stødle 470 36 083.
Skriftlig søknad leveres på jobbnorge.no innen søknadsfristen. Siden det lyses ut to ulike legestillinger, er det viktig å oppgi i søknaden hvilken stilling som søkes.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Steigen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nina Haugli
Tittel: Helse- og omsorgsleder
Telefon: 481 02 465
Navn: Einar Stødle
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 470 36 083
Arbeidssted
Steigen legesenter
Øyra 5
8283 LEINESFJORD
Søk på stillingen