Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega?

Avdeling for Rus og Avhengighet (ARA) tilhører Klinikk for psykisk helse- og rus. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.  
ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk opplever mestring og økt livskvalitet gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.  
ARA har 4 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner og 2 behandlingsseksjoner. I tillegg inngår LAR som et team organisert som en del av ARA Drammen - avgiftningsseksjon. ARA har samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger - voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, samt andre private aktører i rusfeltet.
ARA har ca 140 årsverk og har et sterkt fagmiljø - som er inkluderende og preget av åpenhet og respekt.

Arbeidsoppgaver

Mottak, undersøkelse og oppfølging av pasienter.

Samarbeid med andre behandlere, leger og psykologer om behandling av inneliggende pasienter.

Vurdering av henvisninger i inntaksteam.

Utredning diagnostikk og behandling av inneliggende pasienter.

Veiledning. Medisinsk faglig rådgiver ved seksjonen.

Bidra aktivt til fagutvikling og kvalitetsforbedring.

Bidra til godt samarbeid med andre seksjoner i avdelingen.

Kvalifikasjoner

Fortrinnsvis spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri eller annen relevant spesialitet. 

Behersker norsk - muntlig og skriftlig godt og har god kommunikasjonsevne.

Grunnleggende IT-kunnskaper og inneha førerkort.

Personlige egenskaper

Interesse for rusmedisin, ha faglige ambisjoner og er utviklingsorientert.

Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, endringsvillig  og har arbeidskapasitet.

Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr

100 % stilling. 

Utfordrende arbeidsoppgaver innen TSB.

Gode utviklingsmuligheter.

Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer - preget av positiv og åpen dialog.

Lønn og tiltredelse etter avtale.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Sharon Ann Lauritzen
Tittel: Fagkonsulent-psyk
Telefon: 920 91 856
Navn: Halstein Oskarsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 32861737
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR avd. for rus og avhengighet (ARA), Vestre Viken
Hauges gate 89 A
3019 Drammen