Kort om arbeidsgiver
Hjemmelen er ledig fra 1.8. 2020. Legene må selv gjøre avtale med senteret hvilken tilknytningsform som er aktuell. 

Hjemmelen er ledig fra 1.8.2020 eller etter avtale. Hjemmelen er under oppbygging og har pr i dag en maksimal listelengde på 900 pasienter. 

Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk.

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldene avtaleverk
  • Pliktig deltagelse i kommunens legevaktsordning (kommunal legevakt samlokalisert med sykehjemmet)
  • Andre kommunale oppgaver kan pålegges
Kvalifikasjoner
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk skriftlig og muntlig
  • Søkere bør være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin (gjennomført minst 6 mnd. I utdanningsløpet)
  • Søkere med fastlegeerfaring eller annen relevant erfaring fra kommunale tjenester vil bli foretrukket
Personlige egenskaper
  • Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildeling av hjemmelen
  • Bidra til utvikling av det kommunale tjenestetilbudet i et nyetablert legesenter
 
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.
Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg i rekrutteringsverktøyet. Det skal oppgis tre referanser med navn, tittel, tilknytning og mobilnr.(ikke eldre referanser enn fem år).

Søker må angi i søknaden hvilke oppstarttidspunkt som er aktuelt.

Søknader skal sendes i vårt elektroniske rektrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker ikke kontakt med bemanningsbyråer eller rekrutteringsfirmaer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 411 91 855
Navn: Usman Akram Ansari
Tittel: Fastlege - Novo helsesenter
Telefon: 454 62 626 (hverdager etter kl 16.00
Arbeidssted
Novo Helsesenter
Gladbakkvegen 2
2070 RÅHOLT