Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand

Barne- og ungdomsseksjoneni Kristiansand har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og har områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, store barn intensiv, kardiologi, onkologi og langtidsmekanisk respirasjonsstøtte-behandling.

Vi holder legetjenester for Statens barnehus på Agder og for Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) som har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt).

Vi har ledig 100 % vikariat som overlege med oppstart snarest. Vikariatet er ledig tom. 31.03.2021, med mulighet for forlengelse.
Spesialitet: barnesykdommer.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor
alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen inngår i avdelingens vaktordninger.

Kvalifikasjoner

  • Legespesialist i barnesykdommer.

Personlige egenskaper

  • Det legges vekt på personlig egnethet.

Utdanningsretning

  • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kåre Edvard Danielsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 907 85 106
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsseksjonen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S