Vi søker overlege til Jæren Øyeblikkelig hjelp. Tiltredelse 1.august 2020.

Jæren Øyeblikkelig hjelp er en KAD (kommunal akutt døgnplass) avdeling. Dette er et samarbeid mellom Gjesdal, Klepp, Time og Sandnes. Det er 13 pasientplasser, med mulighet for utvidelse. Avdelingen er samlokalisert med Sandnes legevakt og flyttet inn i nye lokaler i 2017.  Sykehjemslegevakten er organisert under Jæren Ø-hjelp.
Jæren Ø-hjelp har høyt fokus på kvalitet og kompetanse.


Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling, klinisk arbeid
 • Medisinsk faglig ansvarlig for avdelingen
 • Lede, utvikle og koordinere avdelingens tjenester sammen med avdelingsleder, legevaktsjef og kommuneoverlege.
 • Delta i og ha tilsyn med det daglige arbeidet ved Jæren Ø-hjelp. Dette innebærer kvalitetssikre prosedyrer og overvåke pasientsikkerhet og pasienthåndtering.
 • Utvikle og forbedre tjenesten.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Internundervisning av leger og sykepleiere.
 • Det vil være mulighet for å delta i vaktlaget

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin/ indremedisin
 • Erfaring fra akuttmedisin og/eller geriatri
 • God formidlingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig og strukturert  
 • Løsnings- og utviklingsorientert 
 • Fleksibel og inititativrik
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale.
 • Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cecilie Eigestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 51607710 / 92654537
E-post: cecilie.eigestad@sandnes.kommune.no
Navn: Gudrun Riska Thorsen
Tittel: Legevaktsjef
Telefon: 51607730 / 95147570
E-post: gudrun.riska.thorsen@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Jæren øyeblikkelig hjelp
Brannstasjonsvegen 2
4312 SANDNES