Kort om arbeidsgiver

Sámi Klinihkka er en nyopprettet klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken vil ha integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse. I tillegg har vi FOU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, samt lærings- og mestringstjenester, og tolketjenesten.

Vi søker en ny kollega som er overlege i indremedisin!
Samiske helsetjenester utvikles nå, og vi trenger deg med på laget!
Oza! Søk!

Spesialistlegesenteret- somatiske spesialist helsetjenester og merkantile tjenester. Spesialistlegesenteret har faste tilbud og ambulerende spesialister. Senteret tar imot pasienter fra hele Finnmark, men gir spesielt et tilbud til pasienter med samisk bakgrunn og har samisktalende personell. I den faste staben inngår leger, sykepleiere, audiograf og sekretærer.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeid internt med andre faggrupper
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Studentveiledning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i indremedisin
 • Kompetanse innen gastroenterologi, kardiologi, lungesykdommer er ønskelig
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillings evne
 • Ansvarsbevisst
 • Engasjert
 • Strukturert
 • Serviceinnstilt
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en generell indremedisinsk avdeling
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Finnmarkssykehuset har et aktivt forskningsmiljø, og det finnes muligheter til å kombinere klinisk arbeid med forskning
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Hjelp til å finne bolig
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Amund Peder Teigmo
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 91839178
E-post: Amund.Peder.Teigmo@finnmarkssykehuset.no
Navn: Ellen Inga Hætta Norvang
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97072234
E-post: Ellen.Inga.Norvang@finnmarkssykehuset.no
Arbeidssted
Spesialistlegesenteret i Karasjok, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok