Kort om arbeidsgiver
Nevrokirurgisk avdeling (NKI) er en av 6 avdelinger organisert i Nevroklinikken.  Avdelingen har ansvar for nevrokirurgisk behandling av pasienter i Helse Sør-Øst, samt flerregionale og nasjonale oppgaver. Avdelingen har i overkant 300 ansatte og opererer ca. 4500 pasienter årlig.
NKI har 9 operasjonsstuer, intermediær/overvåkning,  sengeseksjoner og poliklinikk samt 9 fagseksjoner og forskningslab. NKI har virksomhet på både Ullevål og Gaustad.
 
NKI behandler voksne og barn med hjernesvulster, akutte hjerne-/hjernehinneblødninger, hodeskader og nakke/ryggskader, medfødte misdannelser i sentralnervesystemet, degenerative tilstander i spinalkanalen der nervevev er truet, hydrocephalus, epilepsi- og Parkinson sykdom mm.
Vi har Nasjonal behandlingstjeneste for craniofacialkirurgi, epilepsikirurgi og behandling av cerebrale vaskulære malformasjoner (sammen med Nevroradiologisk seksjon) samt flerregional behandlingstjeneste for barnenevrokirurgi og dyp hjernestimulering (Rikshospitalet). Avdelingen har ansvar for all nevrotraumatologi i Helse Sør-Øst (Ullevål)
 
Vi søker etter en engasjert og samlende leder som er opptatt av å videreutvikle fagområdet og som er åpen, trygg og forutsigbar. Den riktige kandidaten innehar nødvendig faglig tyngde til å lede en stor avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner. Ny leder har visjoner og planer som realiseres i samarbeid med andre. Avdelingen står ovenfor krevende oppgaver og søker en leder som kommuniserer tydelig, ser muligheter, og bidrar til utvikling i klinikken.  
Arbeidssted vil være både Rikshospitalet og Ullevål. 

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide visjon og strategi med utgangspunkt i oppdragsdokument fra departement og regionalt helseforetak
 • Videreutvikle avdelingens tilbud med kvalitet på høyt internasjonalt nivå
 • Videreutvikle et tjenestetilbud tilpasset pasientgruppens behov i tråd med samfunnsoppdraget
 • Bidra til utdanning og spesialistutdanning i nevrokirurgi
 • Tilrettelegge og stimulere til forskningsaktivitet
 • Fremme samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger, andre klinikker i OUS og eksterne samarbeidspartnere
 • Sørge for, og oppmuntre til, et trygt, inkluderende og åpent arbeidsmiljø
 • Total ansvar for avdelingens virksomhet.
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning med krav om medisinsk/helsefaglig utdanning
 • Ledererfaring, og ønskelig med formell lederutdanning
 • Erfaring fra endringsprosesser
 • Omfattende kunnskap og klinisk erfaring i behandling av nevrokirurgiske pasienter
 • Forskningserfaring og vitenskapelig kompetanse vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjement
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Modig og trygg i lederrollen
 • Motiverende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En utfordrende lederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Eva Bjørstad
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 41511428
Arbeidssted
RIKSHOSPITALET/ULLEVÅL
Kirkeveien 166
0450 OSLO