Kort om arbeidsgiver
Om enhet for psykisk helsevern og avdeling psykose poliklinikk

Betanien sykehus er organisert med enhet for somatisk helse og enhet for psykisk helsevern. Enhet psykisk helsevern  er  organisert i 5 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri (15 døgnbehandlingsplasser), Avdeling psykose (12 døgnbehandlingsplasser), FACT-team/psykosepoliklinikk, allmennpsykiatrisk poliklinikk ( VOP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP) . Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørendeveiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell. 

Psykose poliklinikk/FACT team
Psykosepoliklinikken ivaretar oppfølging av pasienter med schizofrenispektrum lidelse. Poliklinikken er godkjent for tvang uten døgnopphold og har 12, 8 årsverk.
I tillegg til 3 hjemler for psykiatere, har psykosepoliklinikken 3 hjemler for psykologspesialister. Øvrige faggrupper er sosionom, spesialsykepleiere og musikkterapeut. Psykosepoliklinikken har også et FACT team hvor erfaringskonsulent inngår i teamet.

Arbeidsoppgaver
 • Hovedoppgavene er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Ivareta medisinskfaglig ansvar i avdelingen og enheten,  i samarbeid med andre overleger innen psykisk helsevern
 • Veiledning/opplæring til leger i spesialisering
 • DPSet har en egen bakvaktsordning for overleger
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunale instans
 • Bidra med noe administrativt arbeid
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø
 Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning og praksis
 • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til Psykisk Helsevernlov, opplæring gis.
 • Kunne bruke dataverktøy til dokumentasjon av behandling mm
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk
Vi tilbyr
Som ansatt i psykose polikliniken blir du del av et sterkt faglig team hvor samhandling og godt kollegaskap står sentralt.
Stillingsbrøk 100%. Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har bedriftsidrettslag og fri tilgang til velutstyrt treningslokale. Betanien sykehus har videreført IA avtalens ordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse.

Dokumentasjon
Attester og vitnemål tas med på eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Stiftelsen Betanien
Psykose poliklinikk
Kontaktpersoner
Navn: Kirsti Sætre
Tittel: Poliklinikkleder
Telefon: 55 50 74 25
E-post: kirsti.setre@betaniensykehus.no
Navn: Silje Benedicte Vigsnæs
Tittel: Enehetsleder psykisk helsevern
Telefon: 911 51 958
E-post: siljle.benedicte.vigsnes@betaniensykehus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Enhet for psykisk helsevern
Vestlundveien 23 B
5145 FYLLINGSDALEN
Søk på stillingen