Kort om arbeidsgiver
Legeteamet består av 17 kommunalt ansatte leger som alternerer mellom de ulike kommunale medisinske oppgavene. Nordre Follo kommune har seks sykehjem og tre helsestasjoner. Avdeling for legetjenester ledes av lege som er spesialist i allmennmedisin. Kommunen har to kommuneoverleger i 100 % stilling.


Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil være knyttet til sykehjemsmedisin, helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste, daglegevakt/ fastlegekontor og KAD.

Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon
 • beherske norsk flytende skriftlig og muntlig
 • vi legger vekt på erfaring innen de beskrevne arbeidsområdene
 • god  evne til å planlegge og gjennomføre pasientforløp etter gjeldende faglige normer og krav
 • du er under spesialisering eller ferdig spesialist i allmennmedisin 
Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • tar medansvar  for å løse arbeidsoppgaver som en del av et fagteam
 • er en engasjert  lege som bidrar aktivt til kompetanseheving i tverrfaglig samarbeid
 • du involverer deg i kommunens samfunnsoppdrag 
Vi tilbyr
 • Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for at våre ansatte leger får meritterende tjeneste med tanke på spesialist i allmennmedisin.
 • Vi har avtale om et inkluderende arbeidsliv.
 • Vi har kommunale pensjonsordninger  og velferdsordninger.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Rehabilitering og legetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Kerstin Myhrvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98 63 09 17
Navn: Mona Christine Wiger
Tittel: Virksomhetsleder
Arbeidssted
Idrettsveien 8
1400 SKI
Mer om arbeidsgiver

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 ved at Oppegård og Ski kommuner ble slått sammen.

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image