Kort om arbeidsgiver
Distriktspsykiatrisk senter Tynset, enhet for allmenpsykiatri består av en poliklinikk med integrert TSB team og en døgnenhet med 5 sengeplasser som tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon, er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 
DPS Tynset har et godt samarbeid med 1. linjetjenesten og andre i vårt opptaksområde. DPS Tynset har trivelige og nyoppussede lokaler, stabil bemanning og  god spesialist dekning, men har ledig fast stilling som psykiater ved DPS døgnenhet, med åpning for rotasjon mellom døgn og poliklinikk ut fra ønsker og driftsmessige behov.

Stillingen kan deles av to, f.eks. med tilstedeværelse annenhver uke. Oppstart etter avtale.

Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Nord–Østerdal er dessuten av de få områdene i Sør-Norge som kan "garantere" skiføre om vinteren. Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd skole-, service-, aktivitets  og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.
 

Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter. 


Arbeidsoppgaver
 • Behandlingsansvar for pasienter ved døgnenheten
 • Utredning og behandling av bredt spekter psykiske lidelser inkl. ruslidelser
 • Ø-hjelpsvurderinger
 • Tilsyn på somatisk sykehus   
 • Fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid
 • Veiledning av ikke spesialister 

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i psykiatri
 • Relevant klinisk erfaring   
 • Trives med teamarbeid og veiledning av ikke spesialister  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter ift både pasienter og kollegaer
 • Beherske norsk godt både muntlig og skriftlig 
 • Referanser 

Personlige egenskaper
 • Vi ønsker oss en  kollega som  trives  med tverrfaglig jobbing, har en samarbeidende stil og er fleksibel og løsningsorientert
 • Vi ønsker oss en kollega som evner å arbeide selvstendig og å stå i krevende vurderinger.
 • Vi ønsker oss en kollega med engasjement ift fagutvikling 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
 • Engasjerte, faglig oppdaterte og løsningsorienterte kollegaer
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med bredt sammensatt pasientgruppe
 • Ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter
 • Dagarbeidstid uten vakter  
 • Mulighet for fagutvikling , kurs og kompetanseheving
 • Svært gode  lønns og arbeidstidsbetingelser 
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Rognstad Grutle
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90 56 79 94
E-post: ingunn.rognstad.grutle@sykehuset-innlandet.no
Navn: Marita Bakås Gjersvold
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 45 43 99 09
E-post: marita.bakås.gjersvold@sykehuset-innlandet.no
Navn: Hauk Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97 59 18 84
E-post: hauk.bjerke@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
DPS TYNSET
Sjukehusveien 7
2500 TYNSET
Søk på stillingen